24 มี.ค.50 พระพุทธมงคลไตรลักษณ์เสริมฮวงจุ้ยเมืองชายแดน

จากการก่อสร้างและเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 2 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างก็เดินทางเข้ามาเยือนเมืองชายแดนแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ระหว่างนี้สะพานดังกล่าวก็มีขบวนรถขนส่งสินค้าและรถของนักเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเข้า -ออกกันเป็นจำนวนมาก ทำให้สะพานมิตรภาพดังกล่าวมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษา 80 พรรษา จังหวัดจึงมีแนวคิดที่จะสร้างพระพุทธรูปใหญ่สูง 80 ศอก กว้าง 60 ศอก ประดิษฐานไว้บนยอดเขาภูมโนรมย์ หันพระพักตร์ไปทางตัวเมืองสู่สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 2 จากมุมมองของซินแสที่เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยและผังเมืองต่างก็ลงมติเห็นด้วยกับการก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่ไว้บนยอดเขาสูงดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนในบ้านเมืองของเรามีความอุดมสมบูรณ์พูลผลด้วยประการทั้งปวง โครงการสร้างพระพุทธรูปใหญ่ในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า พระพุทธมงคลไตรลักษณ์   

พระพุทธมงคลไตรลักษณ์เป็นพระพุทธรูปที่รวมเอาลักษณะพระสามสมัยมารวมอยู่ในองค์เดียวกันคือ

            1.พระพุทธรูปเชียงแสน ซึ่งมีความเชื่อว่ามีพลานุภาพทางความอุดมสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์

            2.พระพุทธรูปสุโขทัย ซึ่งมีความเชื่อว่ามีพลานุภาพทางความสุขและอายุยืนสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
            3.
พระพุทธรูปอู่ทอง ซึ่งมีความเชื่อว่ามีพลานุภาพทางความสำเร็จทางอำนาจหน้าที่การงาน

         เชื่อกันว่าผู้ที่บูชาพระทั้งสามสมัยนี้ จะประสพผลสำเร็จทั้งสามประการดังกล่าว จึงได้น้อมนำเอาพุทธลักษณะทั้ง 3 สมัยมารวมเป็นหนึ่ง โดยมีลักษณะของพระพุทธรูปเชียงแสนสี่แผ่นดินเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการปั้นองค์ต้นแบบ ที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 32 นิ้ว (อาการของมนุษย์ครบ32) เพื่อเป็นองค์จริงองค์แรกในโลกเพราะปั้นและหล่อด้วยพิมพ์ทุบ เพื่อที่จะได้นำเป็นต้นแบบในการสร้างองค์แท้ที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 60 ศอก สูง 80 ศอก ซึ่งในการก่อสร้างพระในครั้งนี้จะต้องอาศัยศัทธาจากพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยจะขอให้ทุกท่านร่วมกันทำบุญท่านละ 9.-บาท พร้อมทั้งเขียนชื่อ-วัน-เดือน-ปีเกิด เพื่อจะได้นำไปบรรจุไว้ใต้ฐานพระองค์แท้ต้นแบบ ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้
         สาธุชนท่านใดมีจิตศัทธาที่จะร่วมกิจกรรมที่เป็นมงคลชีวิต การก่อสร้างพระพุทธมงคลไตรลักษณ์ ติดต่อได้ที่
             นายไชยอนันต์ บุญประสิทธิ์พร วิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 08-1799-1797
             บัญชี พระพุทธมงคลไตรลักษณ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามุกดาหาร หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 294123035 - 9
 

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า