๒ ก.พ.๕๗ ผวจ.มุกดาหารออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามครรลองระบอบประชาธิปไตย

 

         เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามครรลองประชาธิปไตย ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสงเปลือย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งหน่วยเลือกตั้งที่ ๙ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๒๑๒ คน ช่วงเช้าประชาชนเดินทยอยเดินทางมาลงคะแนนอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเกือบ ๑๐๐% ซึ่งการเลือกตั้ง ส.ส.วันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จังหวัดมุกดาหารมีหน่วยเลือกตั้งทั้ง ๒ เขต ๕๗๙ หน่วย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด ๒๕๗,๖๕๙ คน โดยรวมเปิดการลงคะแนนได้ตามปกติ
        
ภายหลังการลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงการเลือกตั้งโดยรวมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ว่าดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกหน่วย และกล่าวเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามครรลองประชาธิปไตย เพราะหนึ่งเสียงมีความหมายเพื่อรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสามารถเดินทางมาใช้สิทธิได้ถึงปิดหีบในเวลา ๑๕.๐๐ น. 

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว