1 ธ.ค.53 โรงเรียนมุกดาลัย ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ 100 ปี สถาปนาโรงเรียน


สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนมุกดาลัย จัดกิจกรรมในงานโอกาส ครบรอบ
100 ปี สถาปนาโรงเรียนมุกดาลัย พร้อมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

      เมื่อวันที่1 ธันวาคม 2553 ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการสถาปนาโรงเรียนมุกดาลัย วันที่ 1 ธันวาคม 2553 นายประทีป โรจนาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย จึงได้นำศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู อาจารย์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระ และจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ด้วยการมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 30 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาของครู และนักเรียน การจัดแสดงนิทรรศการผลงานและ ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โดยมีนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของโรงเรียนมุกดาลัย ครั้งนี้
      โรงเรียนมุกดาลัย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอมุกดาหาร ชื่อเดิมว่า
ทรงวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2453 สมัยพระยาสมุทรศักดารักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอมุกดาหาร  โดยมี นายหนู ศรีสุริยจันทร์ ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมา พ.ศ.2461 เมื่อสมัยรองอำมาตย์โทขุนผดุงนิคมเขต (พระปทุมเทวาภิบาล) เป็นนายอำเภอ นายคี รัตนกาล ครูใหญ่ ได้ขอบริจาคเงินจากประชาชนและข้าราชการ ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  ก่ออิฐถือปูนทรงมะลิลาขึ้นตามแบบแปลนของอำมาตย์ และปัจจุบันทางโรงเรียนได้บูรณะซ่อมแซม รูปทรงเดิมเพื่อให้เป็นอาคารอนุสรณ์สืบต่อมาจนปัจจุบัน พร้อมกับเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ทรงวิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอมุกดาหาร มุกดาลัย

ลิ้งค์ข้อมูลเก่า***

***ขอเชิญร่วมงาน ๑๐๐ ปี รวมใจสถาปนามุกดาลัย ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนมุกดาลัย ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
***01 ธ.ค.53 โรงเรียนมุกดาลัย ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ 100 ปี สถาปนาโรงเรียน คลิกรายละเอียด

ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนมุกดาลัย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอมุกดาหาร ชื่อเดิมว่า ทรงวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2453 สมัยพระยาสมุทรศักดารักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอมุกดาหาร  โดยมี นายหนู ศรีสุริยจันทร์ ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมา พ.ศ.2461 เมื่อสมัยรองอำมาตย์โทขุนผดุงนิคมเขต (พระปทุมเทวาภิบาล) เป็นนายอำเภอ นายคี รัตนกาล ครูใหญ่ ได้ขอบริจาคเงินจากประชาชนและข้าราชการ ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  ก่ออิฐถือปูนทรงมะลิลาขึ้นตามแบบแปลนของอำมาตย์ และปัจจุบันทางโรงเรียนได้บูรณะซ่อมแซม รูปทรงเดิมเพื่อให้เป็นอาคารอนุสรณ์สืบต่อมาจนปัจจุบัน พร้อมกับเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ทรงวิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอมุกดาหาร มุกดาลัย

โรงเรียนมุกดาลัย
ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โทร.0-4261-1311

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า