คำนำ


 

      ทีมงานได้ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์ www.mukdahannews.com เพื่อรวบรวมข่าวสารให้ทันโลก ทันเหตุการณ์ ทั้งข้อมูลจังหวัดมุกดาหาร ความรู้ ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของเว็บไซต์นี้ ทีมงาน MUKDAHANNEWS  ให้ท่านมีส่วน ติ ชม แนะนำ แก้ไข โดยผ่านทาง  E-mail: bossmukdahannews@gmail.com เพื่อจะปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้ทันสมัย ให้ถูกต้อง ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของท่าน และส่วนรวม
       ทีมงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน ที่ให้ความสำคัญ ต่อเว็บไซต์นี้ และขอขอบคุณ ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ร่วมจัดทำ ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สโมสร ชมรม ร้านค้า ทุกหน่วยงาน ทุกแห่ง.
 คณะผู้จัดทำ ทีมงาน MUKDAHANNEWS
1/8/43
 

Office Mukdahannews
34/3 pongsai Rd. a.merng Mukdahan 49000 Tel.Fax. 0-4263-1022 Mobile 08-9620-2395
 
ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว