หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวเก่าอยู่ข้างล่างครับ)
เดือน สิงหาคม-กันยายน 2558

 

3 ก.ย.58 ประชุมคณะกรรมการร่วมมือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย-ลาว จังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต ครั้งที่ 9 คลิกรายละเอียด
3 ก.ย.58 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2558 คลิกรายละเอียด
2 ก.ย.58 ตำรวจกองสืบฯ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จับ 2 สามีภรรยา ค้ายาบ้าพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 3,000 เม็ด  คลิกรายละเอียด
 คลิกลิ้งค์ http://chonburi.boi.go.th/public/upload/center_4/BOI-book_2015-special_economic_zone-20150623_89389.pdf
2 ก.ย. 58 โยธาธิการและผังเมืองเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการวางผังเมืองและตัวอาคารในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
1 ก.ย.58 จังหวัดมุกดาหาร จัดงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” เดินหน้าลดค่าครองชีพให้กับประชาชนสนองนโยบายของรัฐบาล  คลิกรายละเอียด
***  1-4 ก.ย.58 ขอเชิญร่วมงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” ปี 2558 จ.มุกดาหาร *** คลิกรายละเอียด
โตโยต้ามุกดาหาร สนับสนุนโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ประจำ ปี 2558  คลิกรายละเอียด
31 ส.ค. 58 การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการความร่วมมือไทย-ลาว ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ 2  คลิกรายละเอียด
27 ส.ค.58 สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร มุ่งพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานคุณภาพ คลิกรายละเอียด
27 ส.ค.58 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.มุกดาหาร ต้อนรับคณะผู้ประกอบก​ารท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ คลิกรายละเอียด
26 ส.ค.58 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7  คลิกรายละเอียด
26 ส.ค.58 เปิดโครงการ ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถ  คลิกรายละเอียด
27 ส.ค. 58 กรมวังผู้ใหญ่ ลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง  คลิกรายละเอียด
27 ส.ค.58 จังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติศึกษาดูงาน คลิกรายละเอียด
27 ส.ค.58 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดสัมมนาโครงการภูมิปัญญามุกดาหารกับการเปลี่ยนผ่านสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมอาเซียน คลิกรายละเอียด
27 ส.ค.58 จังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติศึกษาดูงาน คลิกรายละเอียด
26 ส.ค.58 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารการ ฝึกอาชีพช่างตัดผม แก่สมาชิกครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน คลิกรายละเอียด
25 ส.ค.58 ตร. มุกดาหาร ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมป้องกันการก่อวินาศกรรม คลิกรายละเอียด
ตำรวจภูธร เมืองมุกดาหาร เตือนระวังแก๊งตบทรัพย์ ใช้รถยนต์เฉี่ยวชนแล้วเรียกค่าเสียหาย คลิกรายละเอียด
25 ส.ค.58 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน คลิกรายละเอียด
24 ส.ค.58 วัยรุ่นมุกดาหารเมาขับรถแหกด่านชนผู้ขับขี่จักรยานยนต์และรถยนต์ที่จอดอยู่ถนนก่อนถูกจับกุม คลิกรายละเอียด
24 ส.ค.58 ขนส่งจังหวัดมุกดาหารสรุปยอดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กง. รวมทั้งสิ้น 16,855,000 บาท คลิกรายละเอียด
24 ส.ค.58 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่คุณธรรมจริยธรรมใน ร.ร.วิถีพุทธ คลิกรายละเอียด
24 ส.ค.58 อบจ.มุกดาหาร จัดโครงการพัฒนาแกนนำเด็กเยาวชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด คลิกรายละเอียด
22 ส.ค.58 อุดมอลูมิเนียม FA CUP จัดการแข่งขันฟุตบอล ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม smile soccer จังหวัดมุกดาหาร รอบชิงชนะเลิศ  คลิกรายละเอียด
23 ส.ค.58  ภาคีเครือข่ายการพัฒนา จ.มุกดาหาร จัดเวทีสภาฮ่วมฮักโฮมแฮงแพงมุกดาหาร “คนมุกดาหารกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.58 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดมุกดาหารตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน” คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.58 เปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาเรียนรู้ด้านพระพุทธ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.58 แรงงานจังหวัดมุกดาหารรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ คลิกรายละเอียด
20 ส.ค.58 จังหวัดมุกดาหาร ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย) คลิกรายละเอียด
20 ส.ค.58 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานมอบบ้าน ซึ่งเหล่ากาชาด จว.ม.ห. ร่วมกับ อบต.คำบก จัดซื้อวัสดุ ให้ผู้นำและราษฎรในหมู่บ้าน คลิกรายละเอียด
19 ส.ค.58 ผู้ว่าฯมุกดาหารมอบบ้านให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน กรณียากจนเจ็บป่วย พิการ อนาถา อำเภอดงหลวงจำนวน 2 หลัง คลิกรายละเอียด
19 ส.ค. 58 สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่่ยวจังหวัดมุกดาหาร ประชุมครั้งที่ 6/58 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
19 ส.ค. 58 สำนักชลประทานที่ 7 ขุดสระน้ำเร่งด่วนแก้ใขปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี คลิกรายละเอียด
18 ส.ค.58 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เผาทำลายของกลางที่สิ้นสุดคดี คลิกรายละเอียด
17 ส.ค.58 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)”  คลิกรายละเอียด
16 ส.ค.58 พสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหารร่วมปั่นจักรยานเพื่อแม่ bike for Mom และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกกินเนสเวิร์ลเรคคอร์ด คลิกรายละเอียด
16 ส.ค.58 จ.มุกดาหาร การเปิดลงทะเบียนปั่นเพื่อแม่ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  คลิกรายละเอียด
14 ส.ค.58 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดมุกดาหารประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียน เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
14 ก.ค.58 ประมงมุกดาหารทำพิธีปล่อยปลา 500,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  คลิกรายละเอียด
14 ส.ค.58 ไชเตสทำความเข้าใจกับหน่วยงานข้างเคียงเกี่ยวกับกฎหมายสัตว์ป่าพืชป่าตามแนวชายแดน คลิกรายละเอียด
12 ส.ค.58 จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ คลิกรายละเอียด
12 ส.ค.58 จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ คลิกรายละเอียด
11 ส.ค.58 อบจ.มุกดาหารร่วมกับ อบต.พังแดง ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี คลิกรายละเอียด
9 ส.ค.58 โครงการ Kick For MOM เตะบอลเพื่อแม่ เทิดไท้องค์ราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม SMILE SOCCER  คลิกรายละเอียด
สตรีมุกดาหารร่วมประชุมค้ามนุษย์ตามแนวชายแดน 3 ประเทศ 4 จังหวัด ณ จังหวัดกวางตรี  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  คลิกรายละเอียด
7 ส.ค.58 ตำรวจเมืองมุกดาหาร จับกุมแก๊งลักรถจักรยานยนต์ส่งประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ 3 คัน คลิกรายละเอียด
6 ส.ค.58 จังหวัดมุกดาหาร ได้รับพระราชทานเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน,เสื้อจักรยานพระราชทาน คลิกรายละเอียด
5 ส.ค.58 นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ประธานแถลงข่าว การประมูลทะเบียนรถสวย ณ มุกดาหารแกรนด์โฮเทล คลิกรายละเอียด
5 ส.ค.58 โครงการอาชีวะให้เลือดให้ชีวิต GIVE BLOOD-GIVE LIFE ณ  ลานเอนกประสงค์อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
4 ส.ค.58 จังหวัดมุกดาหารซ้อมใหญ่ปั่นจักรยาน Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ จากหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ไปตามจุดต่างๆ ระยะทาง 27 กม. คลิกรายละเอียด
2 ส.ค.58 สถานการณ์ น้ำโขงที่มุกดาหาร ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ที่ 10.24 เมตร ห่างจากจุดวิกฤติ 2.26 เมตร ( 12.50 เมตร) คลิกรายละเอียด
1 ส.ค.58 เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการพัฒนาอาชีวะคุณธรรม” ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คลิกรายละเอียด

ข่าวเก่า
ข่าวเก่า ม.ค.56 ข่าวเก่า ก.พ.56 ข่าวเก่า มี.ค.56 ข่าวเก่า เม.ย.56 ข่าวเก่า พ.ค.56 ข่าวเก่า มิ.ย.56 ข่าวเก่า ก.ค.56 ข่าวเก่า ส.ค.56 ข่าวเก่า ก.ย.56
 ข่าวเก่า ต.ค.56 ข่าวเก่า พ.ย.56
ข่าวเก่า ธ.ค.56 ข่าวเก่า ม.ค.57 ข่าวเก่า ก.พ.57
ข่าวเก่า มี.ค.57 ข่าวเก่า เม.ย.57 ข่าวเก่า พ.ค.57 ข่าวเก่า มิ.ย.57 ข่าวเก่า ก.ค.57 ข่าวเก่า ส.ค.57 ข่าวเก่า ก.ย.57  ข่าวเก่า ต.ค.57 ข่าวเก่า พ.ย.57  ข่าวเก่า ธ.ค.57  ข่าวเก่า ม.ค.58  ข่าวเก่า ก.พ.58 ข่าวเก่า มี.ค.58 ข่าวเก่า เม.ย.58 ข่าวเก่า พ.ค.58 ข่าวเก่า มิ.ย.58  ข่าวเก่า ก.ค.58  ข่าวเก่า ส.ค.58
กลับหน้าแรก