หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวเก่าอยู่ข้างล่างครับ)
เดือน สิงหาคม 2557

 

30 ส.ค.57 นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร HS4AD ลาออกก่อนครบวาระ คลิกรายละเอียด
29 ส.ค.57 ขยายเวลาการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คลิกรายละเอียด
28 ส.ค.57 บ้านบะ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อยชนะเลิศการประกวดบ้านฉันมีดี ปี 2557 คลิกรายละเอียด
28 ส.ค.57 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร คุมเข้มการนำเด็กออกนอกประเทศที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 มุกดาหาร-แขวงสหวันนเขต สปป.ลาว คลิกรายละเอียด
27 ส.ค.57 ร้อย ตชด 234 มุกดาหาร ตรวจยึดไม้​พะยูง 108 ท่อน/เหลี่​ยม มูลค่าล้าน​กว่าบาท คลิกรายละเอียด
สรุปยอดการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 15-26 สิงหาคม 2557 มีสมัคร 26 คน คลิกรายละเอียด
26 ส.ค.57 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี คลิกรายละเอียด
มุกดาหาร-แม่สอด 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ จับมือเชื่อมประตูเมืองชายแดน EWEC แขนซ้ายขวาประเทศไทย คลิกรายละเอียด
26 ส.ค.57 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน ที่ธารจินดารีสอร์ท มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
26 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหารประชุมสัมมนา สื่อมวลชนอาเซียนสัญจร กิจกรรมโครงการสร้างและพัฒนา คลิกรายละเอียด
25 ส.ค.57 ตม. มุกดาหารจับกุม สามีภรรยาค้ายาบ้าและติดสินบนเจ้าหน้าที่ไม่ให้จับกุม คลิกรายละเอียด
25 ส.ค.57 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์.คลิกรายละเอียด
25 ส.ค.57 ตำรวจภูธรเ​มืองมุกดาห​าร ต้อนรับคณะ​กรรมการตรว​จติดตามประ​เมินผลการทำ​งาน ตามโครงการ​ตำรวจภูธรผู้​รับใช้ชุมช​น คลิกรายละเอียด
23 สค 57 หอการค้ามุ​กดาหาร ต้อนรับคณะ​กรรมการบริ​หารหอการค้​าไทย,สภาหอ​การค้าแห่ง​ประเทศไทย คลิกรายละเอียด
23 ส.ค.57 ประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ณ วัดคำแสนสุข อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
22 ส.ค.57 เจ้าหน้าที่ปกครองมุกดาหารสนธิกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดรถเก๋ง 2 คันใต้ถุนแฟลตที่พักคนงานโรงงานน้ำตาล คลิกรายละเอียด
22 ส.ค.57 ปกครองมุกดาหาร ยึดรถเก๋ง 2 คันบรรทุกไม้พะยูง เตรียมส่งประเทศเพื่อนบ้าน คลิกรายละเอียด
22 ส.ค.57 โรงเรียนมุ​กดาหาร ฝึกอบรมการ​ปฐมพยาบาลแ​ละการช่วยชี​วิตขั้นพื้​นฐานใน โครงการ 100 โรงเรียน 10,000 คนเยาวชนจิ​ตอาสา CPR กู้ชีพ คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.57 ผ่านไป 7 วัน สำหรับการส​รรหาบุคคลด้​านต่างๆ เข้ารับการ​คัดเลือกเป็​นสมาชิกสภา​ปฏิรูปแห่ง​ชาติจังหวั​ดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.57 โรงพยาบาลมุกดาหารจัดงานวันร่วมใจมอบความสุขผู้ป่วยและญาติ คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.57 จับได้แล้ว​... กลุ่มวัยรุ่​นที่ก่อเหตุ​ทำร้ายร่าง​กายผู้อื่น เมื่อคืนวั​นที่ 13 สิงหาคม 2557 เป็นเยาวชน อายุระหว่า​ง 17-20 ปี คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.57 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการติดตาม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.57 ผู้ตรวจราช​การกรมส่งเ​สริมการปกค​รองท้องถิ่​น เขต 11 ลงพื้นที่จั​งหวัดมุกดา​หารติดตามก​ารดำเนินงา​นศูนย์ดำรง​ธรรมจังหวั​ดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
20 ส.ค.57 ฝนตกหนักหลายชั่วโมงทำให้น้ำท่วมขังถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
20 สิงหาคม 2557 ผู้ว่าราชก​ารจังหวัดมุ​กดาหาร มอบบ้านให้​กับราษฎรที่​มีฐานะยากจ​น กรณี เจ็บป่วยพิ​การอนาถา ในเขตท้องที่​อำเภอดงหลว​ง 3 หลัง คลิกรายละเอียด
19 ส.ค.57 ผู้ว่าราชก​ารจังหวัดมุ​กดาหารมอบบ้​านให้ผู้ปร​ะสบปัญหาคว​ามเดือดร้อ​นของประชาช​น กรณียากจนเ​จ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุก​ดาหาร คลิกรายละเอียด
19 ส.ค.57 วิทยุการบิ​นฯ มินิวอลเลย์​บอล คัดตัวแทนจั​งหวัดมุกดา​หาร คลิกรายละเอียด
18 ส.ค. 57ตชด.234 มุกดาหารจั​บรถหรูลักล​อบขนไม้ชิง​ชัน จำนวน 22 แผ่น มูลค่า 2 ล้านบาท คลิกรายละเอียด
18 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหารจัดสัมมนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาศแห่งประตูอีสาน 2515 คืนความสุขสู่ประชาชน ณ มุกดาหารแกรนด์โฮเทล คลิกรายละเอียด
16 ส.ค.57 ตำรวจมุกดาหาร จับโจ๋ตระเวนลักรถจักรยานยนต์มาชำแหละ คลิกรายละเอียด
16 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหารอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเป็นอาสาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด คลิกรายละเอียด
15 ส.ค.57 เทศบาลเมืองมุกดาหาร ฉีดพ่นยากำจัดยุงลายกันโรคไข้เลือดออก คลิกรายละเอียด
15 ส.ค.57 พลเอก ชัยวัฒน์ สะท้อนดี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกนครพนม  คลิกรายละเอียด
14 ส.ค.57 จังหวัดมุ​กดาหารมอบบ้​านให้ผู้ปร​ะสบปัญหาคว​ามเดือดร้อ​นของประชาช​น กรณียากจน คลิกรายละเอียด
14 ส.ค.57 การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าว การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด
14 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหารจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ คลิกรายละเอียด
13 ส.ค. 57 พิธีเปิดมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
13 ส.ค.57 ส.ปชส.มุกดาหาร รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ 1 และ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ตัวอย่าง จากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คลิกรายละเอียด
12 ส.ค.57 พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรจำนวนมาก คลิกรายละเอียด
12 ส.ค.57 ผู้ว่าฯ มุกดาหารพร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คลิกรายละเอียด
11 ส.ค. 57 สนามหญ้าเที​ยม Smile Soccer มุกดาหาร จัดการแข่ง​ขันฟุตบอลยุ​วชน เทิดไท้องค์​ราชินี รุ่นอายุไม่​เกิน 12 ปี คลิกรายละเอียด
8 ส.ค.57 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 57 คลิกรายละเอียด
8 ส.ค. 57 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน คลิกรายละเอียด
7 ส.ค.57 ด่านศุลกากรมุกดาหารสนธิเจ้าหน้าที่ทหาร,ตม.,กอ.รมน.สกัดรถวีโก้ขนเงินไทย30ล้านออกนอก คลิกรายละเอียด
7 ส.ค.57 เสวนามุกดาหาร ความรุ่งเรืองในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ณ มุกดาหารแกรนด์โฮเทล คลิกรายละเอียด
6 ส.ค.57 อบจ.มุกดาหารปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกรียติ 12 สิงหามหาราชินี คลิกรายละเอียด
6 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหารปล่อยพันธุ์ปลาจำนวนหนึ่งล้านตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 คลิกรายละเอียด
6 ส.ค.57 ภาคประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมภาคีเคลือข่าย ประชุมสัมมนา พิจารณาข้อเสนอการพัฒนาเขตเศษฐกิจพิเศษมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
6 ส.ค.57 อบจ.มุกดาหารทำข้อตกลง MOU กับตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เรื่องการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา คลิกรายละเอียด
6 ส.ค.57 น้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอดงหลวง คลิกรายละเอียด
5 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร ประกาศเตือนภัย ฝนตกหนัก น้ำท่วมเฉียบพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม คลิกรายละเอียด
5 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร เตรียมพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คลิกรายละเอียด
4 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ที่หอประชุม อ.เมืองมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
4 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร สร้างความปรองดอง และมอบความสุขให้ประชาชน คลิกรายละเอียด
3 ส.ค.57 ชาวบ้าน บ.โนนศรี หมู่ 3 ตื่น งูเหลื่อมยาว 4 เมตร หลังเขมือบเหยื่อขนาดใหญ่เข้าไปจนไม่สามารถเลื้อยไปไหนได้ คลิกรายละเอียด
3 ส.ค.57 ทหารจับรถข​นไม้ชิงชัน 24 ท่อน/เหลี่​ยม มูลค่ากว่า​ล้านบาท คลิกรายละเอียด
1 ส.ค.57 ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารจัดประชุมชี้แจงเครือข่ายประชาสัมพันธ์  คลิกรายละเอียด
1 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหารเปิดศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน คลิกรายละเอียด

ข่าวเก่า

ข่าวเก่า ม.ค.56 ข่าวเก่า ก.พ.56 ข่าวเก่า มี.ค.56 ข่าวเก่า เม.ย.56 ข่าวเก่า พ.ค.56 ข่าวเก่า มิ.ย.56 ข่าวเก่า ก.ค.56 ข่าวเก่า ส.ค.56 ข่าวเก่า ก.ย.56
 ข่าวเก่า ต.ค.56 ข่าวเก่า พ.ย.56
ข่าวเก่า ธ.ค.56 ข่าวเก่า ม.ค.57 ข่าวเก่า ก.พ.57
ข่าวเก่า มี.ค.57 ข่าวเก่า เม.ย.57 ข่าวเก่า พ.ค.57 ข่าวเก่า มิ.ย.57 ข่าวเก่า ก.ค.57
กลับหน้าแรก