หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวเก่าอยู่ข้างล่างครับ)
เดือน สิงหาคม-กันยายน 2559

 

23 ก.ย.59 โตโยต้ามุกดาหาร เปิดตัวใหม่ โตโยต้าเซียนต้า ณ บูธโตโยต้าโรบินสันมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
23 ก.ย. 59 SME Bank เปิดตัว สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan 3) สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  คลิกรายละเอียด
23 ก.ย. 59 งานสัมมนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร อินโดจีน  คลิกรายละเอียด
23 ก.ย. 59 การจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ( Tnternational Health Regulation 2005,THR 2005) จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
22 ก.ย. 59 โตโยต้ามุกดาหาร จัด "Talk show สนุกเวอร์" ครั้งแรก ในจังหวัดมุกดาหารกับติวเตอร์ภาษาอังกฤษชื่อดัง Mr. Adam Bradshaw  คลิกรายละเอียด
22 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหารประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นศึกษาวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนดอนตาล คลิกรายละเอียด
22 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด คลิกรายละเอียด
21 ก.ย. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด รับมอบเก้าอี้สุขา เพื่อส่งต่อให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพระบบขับถ่าย คลิกรายละเอียด
21 ก.ย. 59 ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน อำเภอนิคมคำสร้อย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
21 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร โฉนดที่ดินให้กับราษฎร อำเภอดอนตาล ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดิน ตามปณิธานความดี เทิดพระบารมีพ่อหลวง" คลิกรายละเอียด
โกยคำฟาร์ม : จำหน่ายจิ้งหรีด พันธุ์จิ้งหรีด อาหารจิ้งหรีด อุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีด ทั้งราคาปลีก และราคาส่ง โทร : 098-8312536 คลิกรายละเอียด
21 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดร้านค้า "ประชารัฐ สุขใจ SHOP" จุดจำหน่ายสินค้าจากชุมชน แห่งที่ 2 ที่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาคำอาฮวน คลิกรายละเอีย
21 ก.ย. 59 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงมุกดาหาร มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา คลิกรายละเอียด
20 ก.ย. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เปิดโครงการพัฒนาส่งเสริมแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน คลิกรายละเอียด
20 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มีประชาชนในพื้นที่มารับบริการด้านต่างๆ จำนวนมาก คลิกรายละเอียด
20 ก.ย. 59 ผู้ว่าฯมุกดาหาร และนายกเหล่ากาชาดมุกดาหาร มอบบ้านให้แก่ราษฎรกรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จำนวน 2 หลัง พื้นที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง คลิกรายละเอียด
20 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดประชุมสัมมนาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  คลิกรายละเอียด
20 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดสัมมนาผลการวิจัย “เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ศักยภาพและความรู้ท้องถิ่น ต่อการป้องกันผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม” จัดโดย มูลนิธิชีวิตไท ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  คลิกรายละเอียด
19 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร อบรมเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล คลิกรายละเอียด
19 ก.ย.59 จังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าว "ปั่นเปิดเมืองมุก ร่วมสนุกพิชิตภูมโนรมย์" ณ ลานจุดชมวิวภูมโนรมย์ คลิกรายละเอียด
19 ก.ย. 59 พมจ.มุกดาหาร จัดประชุมเตรียมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดมุกดาหาร หลัง พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด
19 ก.ย.59 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมุกดาหาร อบรมให้ความรู้ แก้ปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ ชุมชนศรีมงคลยอดแก้ว คลิกรายละเอียด
19 ก.ย. 59 มุกดาหารพร้อมขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง ประชารัฐ คลิกรายละเอียด
19 ก.ย. 59 โครงการปลูกไม้ใหญ่ในเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิกรายละเอียด
17 ก.ย. 59 สนามหญ้าเทียมสมายเซอร์เกอร์ จัดการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน 18 ปี มีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 24 ทีม. คลิกรายละเอียด
16 ก.ย. 59 ท็อปส์เพื่อเกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ จำหน่ายสินค้าชุมชนขึ้นชื่อของจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง คลิกรายละเอียด
14 ก.ย. 59 ตชด.234 (บ้านดงมัน) ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจและการตัดสินใจใช้อาวุธปืนประจำกาย แก่ตำรวจทางหลวงอำนาจเจริญ  คลิกรายละเอียด
14 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  คลิกรายละเอียด
14 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร มอบนโยบายแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ.2561 - 2564)  คลิกรายละเอียด
14 ก.ย. 59 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยบริจาคโลหิต อำเภอคำชะอี  คลิกรายละเอียด
14 ก.ย. 59 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2559  คลิกรายละเอียด
14 ก.ย. 59 พายุโซนร้อน ราอี (Rai) ที่เคลื่อนตัวเข้าจังหวัดมุกดาหาร ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและหย่อนความกดอากาศต่ำตามลำดับ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
13 ก.ย. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรม "ขัดล้างคราบสีเก่า(พื้น,ราวกันตก) ริมตลิ่งแม่น้ำโขงต้อนรับวันครบ 34 ปี การก่อตั้งจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
13 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหารคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยรอบที่ 2 ปี 2559 โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรทั้งหมด 34 ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย คลิกรายละเอียด
12 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  คลิกรายละเอียด
12 ก.ย 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร  คลิกรายละเอียด
11 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559  คลิกรายละเอียด
10 ก.ย. 59 พบลูกระเบิดสมัยสงครามโลกโผล่กลางกองทราย โชคดีที่ไม่เกิดระเบิด คลิกรายละเอียด
9 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงาน ตามนโยบายของรัฐบาล คลิกรายละเอียด
5-9 ก.ย.59 โตโยต้าร่วมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA และ กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย คลิกรายละเอียด
9 ก.ย. 59 พมจ.มุกดาหาร เปิดเวทีให้เยาวชนแสดงออกซึ่งความสามารถ พลังสร้างสรรค์ความสามัคคี เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
8 ก.ย.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2559 คลิกรายละเอียด
8 ก.ย.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี 2559 คลิกรายละเอียด
8 ก.ย.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า) คลิกรายละเอียด
7 ก.ย. 59 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
7 ก.ย. 59 ตำรวจคำชะอี จับหนุ่มหนองคายขนยาบ้า18,000 เม็ด ยาไอช์ 2.28 ก.ก.ส่งนายทุนที่จันทบุรี คลิกรายละเอียด
7 ก.ย. 59 สปสช. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำหรับกองทุนต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 10 คลิกรายละเอียด
7 ก.ย. 59 ปภ.จังหวัดมุกดาหาร ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
7 ก.ย. 59 สวท.มุกดาหาร จัดบรมการผลิตรายการ ดีเจเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คลิกรายละเอียด
7 ก.ย. 59 ยุติธรรมจังหวัดมุกดาหารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน คลิกรายละเอียด
7 ก.ย.59 จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรม ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ คลิกรายละเอียด
6 ก.ย. 59 พิธีส่งมอบสนามกีฬาอำเภอนิคมคำสร้อย โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ กรมพลศึกษา มูลค่า 24,500,000 บาท ( ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนบาท ) คลิกรายละเอียด
6 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับส่วนราชการ มอบบ้าน และสิ่งของเครื่องใช้ดำรงชีพให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย  คลิกรายละเอียด
6 ก.ย. 59 ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร จัดค่ายเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีส่วนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนของตน คลิกรายละเอียด
5 ก.ย.59 โตโยต้ามุกดาหาร ร่วมอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2559" คลิกรายละเอียด
5 ก.ย.59 โตโยต้ามุกดาหาร ลงพื้นที่ร่วมหน่วยงานรัฐ บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในครัวเรือนให้กับชาวบ้าน คลิกรายละเอียด
5 ก.ย.59 สวท.มุกดาหาร นำนักเรียน ศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลิกรายละเอียด
5 ก.ย.59 ร้อย ตชด.234 สนธิกำลังหน่วยข้างเคียง ตรวจยึดกระเทียม 8 ตัน คลิกรายละเอียด
4 ก.ย. 59 กอ.รมน.จ.มุกดาหาร สนธิกำลังเข้าตรวจยึดไม้หวงห้ามพื้นที่คำชะอี คลิกรายละเอียด
4 ก.ย.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหารเป็นประธานพิธีปิดงานรวมพลสมาชิก To Be Number One มุกดาหาร และมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมสร้างสุข คลิกรายละเอียด
3 ก.ย.59 โตโยต้ามุกดาหาร ประกวดวงดนตรี สตริง MUSIC CONTEST ครั้งที่ 2 คลิกรายละเอียด
2 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว แรงงาน และประชาสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวก และผลักดันให้เกิดความร่วมมือความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  คลิกรายละเอียด
30 ส.ค. 59 ทหาร กกล.รส.ยโสธร ร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครอง อำเภอเลิงนกทา จับกระเทียมหนีภาษีจากมุกดาหาร กลางสวนยางบ้านกุดแห่ พร้อมของกลางรถบรรทุกและกระเทียม 405 กระสอบ คลิกรายละเอียด
1 ก.ย.59 จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัดสืบสานประเพณีวิถีพุทธ ณ วัดโพธิ์ไทร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
31 ส.ค.59 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยตังหวัดมุกดาหาร มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่ และแข่งขัน" ฟุตบอล สื่อมวลชน พบ กกล รส มุกฯ " สนามหญ้าเทียม บ้านเหมืองบ่า อ.เมือง จ.มุกดาหาร 5:2 คลิกรายละเอียด
31 ส.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานความร่วมมือ ด้านการค้า การลุงทุน การท่องเที่ยว แรงงาน และการประชาสัมพันธ์ 3 จังหวัด 3 ประเทศ คลิกรายละเอียด
31 ส.ค. 59 อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวเน้นดูแลสุขภาพผู้เดินทางตามแนวชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
30 ส.ค. 59 ท่านบุนยู้ทำมะวง เจ้าเมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ คลิกรายละเอียด
30 ส.ค.59 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมประชุมสัมมนาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว คลิกรายละเอียด
28 ส.ค.59 นักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ง คว้ารางวัลชนะเลิศ “เครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13” คลิกรายละเอียด
30 ส.ค. 59 มุกดาหาร จัดโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คลิกรายละเอียด
โกยคำฟาร์ม : จำหน่ายจิ้งหรีด พันธุ์จิ้งหรีด อาหารจิ้งหรีด อุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีด ทั้งราคาปลีก และราคาส่ง โทร : 098-8312536 คลิกรายละเอียด
28 ส.ค. 59 ตำรวจมุกดาหาร จัดกิจกรรม พาน้องดูหนัง เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้มให้เด็กนักเรียนโครงการ DARE คลิกรายละเอียด
29 ส.ค. 59 มุกดาหาร ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ระดมกวาดล้างอาชญากรรม "ยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชน" คลิกรายละเอียด
29 ส.ค.59 จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมุกดาหาร ณ ธารจินดารีสอร์ท คลิกรายละเอียด
26 ส.ค.59 กศน.จังหวัดมุกดาหารร่วมกับเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริฯ คลิกรายละเอียด
 26 ส.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร ประชุมจัดงานครบรอบ 34 ปี ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
25 ส.ค.59 ร้อย ตชด 234.มุกดาหาร สนธิกำลังหน่วยข้างเคียง ร่วมกันตรวจยึดสินค้าหนีภาษี ที่โกดังแห่งหนึ่งใจกลางเมืองมุกดาหารมูลค่านับล้านบาท คลิกรายละเอียด
25 ส.ค.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหารเป็นประธานงานสภากาแฟ จ.มุกดาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2559 คลิกรายละเอียด
24 ส.ค.59 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะอยู่ห่างจากตลิ่ง 2 เมตรเศษ คลิกรายละเอียด
24 ส.ค.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหารเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 8/59 คลิกรายละเอียด
24 ส.ค.59 จังหวัดมุกดาหารเปิด มหกรรมสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทยวันแรกคึกคักมีประชาชนซื้อสินค้าหนาแน่น คลิกรายละเอียด
23 ส.ค.59 กิจกรรมการอบรมขับขี่ปลอดภัย ให้กับพนักงาน บริษัท สหเรือง คลิกรายละเอียด
22 ส.ค. 59 กศน.มุกดาหาร เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่อาเซียนโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ คลิกรายละเอียด
22 ส.ค. 59 มุกดาหาร เปิดโครงการบูรณาการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ “ค่ายพลเมืองดี เรียนรู้วิถีพอเพียง” รุ่นที่ 8 คลิกรายละเอียด
20 ส.ค.59 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดโครงการไหว้ครูและต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกรายละเอียด
19 ส.ค. 59 กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น ยกระดับตลาดวัฒนธรรมพรเพชรเป็น “ตลาดต้องชม” สร้างเป็นแหล่งค้าขาย และดึงดูดการท่องเที่ยว คลิกรายละเอียด
19 ส.ค. 59 กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับจังหวัดมุกดาหารกำหนดจัดงาน “มหกรรมสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย” ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2559 คลิกรายละเอียด
19 ส.ค. 59 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
19 ส.ค.59 ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ประธานพิธีเปิดโครงการ Term of Reference (TOR) Regional MAGIS Camp Workshop 2016 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ คลิกรายละเอียด
19 ส.ค.59 สำหรับผู้บริโภคทุกท่าน เวลา 16.00 น. ตลาดพรเพชร เปิดตลาดต้องชม "ตลาดวัฒนธรรมพรเพชร" คลิกรายละเอียด
19 ส.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ คลิกรายละเอียด
18 ส.ค.59 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร เรื่องการเดินทางรับ-ส่งผู้ป่วยข้ามแดน จังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขต คลิกรายละเอียด
18 ส.ค. 59 ถนนพิทักษ์พนมเขต ต้นแบบโครงการถนนสีขาว‬ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน คลิกรายละเอียด

18 ส.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฎิบัติการประจำจุดรวมเรือตามแนวชายแดน คลิกรายละเอียด

18 ส.ค. 59 ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทำบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ ณ วัดแจ้ง ชุมชนนาโปใหญ่ คลิกรายละเอียด
18 ส.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดการแข่งขัน “ วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” รอบคัดเลือกระดับจังหวัดประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
ประกวดภาพถ่าย "ฉลองครบรอบ 3 ปี โตโยต้ามุกดาหาร สาขาคำชะอี" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 4,500 บาท คลิกรายละเอียด
17 ส.ค. 59 หารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า)  คลิกรายละเอียด
17 ส.ค. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เตรียมอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดเหตุน้ำท่วม คลิกรายละเอียด
17 ส.ค. 59 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาครอบคัดเลือกระดับจังหวัดปี 2559 คลิกรายละเอียด
17 ส.ค. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่คัดกรองเพื่อเฝ้าระวัง โรค มือเท้าปาก พร้อมสาธิตการล้างมือให้ถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรค คลิกรายละเอียด
16 ส.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าวการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” รอบคัดเลือกระดับ ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
16 ส.ค.59 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิกรายละเอียด
16 ส.ค. 59 สถานีเรือมุกดาหาร ร่วมบูรณาการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนทางน้ำ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้น คลิกรายละเอียด
 15 ส.ค 59 เกิดอุบัติเหตุกระบะพุ่งชนรถยนต์เก๋งที่จอดอยู่ข้างทาง บ.ทุ่งนางหนาย ต.ผึ่งแดด ก่อนแฉลบไปชนกับรถกระบะอีกคัน คลิกรายละเอียด
15 ส.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยOTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี คลิกรายละเอียด
15 ส.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร พิจารณาตรวจสอบผู้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปี 2559 คลิกรายละเอียด

ข่าวเก่า
ข่าวเก่า ม.ค.56 ข่าวเก่า ก.พ.56 ข่าวเก่า มี.ค.56 ข่าวเก่า เม.ย.56 ข่าวเก่า พ.ค.56 ข่าวเก่า มิ.ย.56 ข่าวเก่า ก.ค.56 ข่าวเก่า ส.ค.56 ข่าวเก่า ก.ย.56
 ข่าวเก่า ต.ค.56 ข่าวเก่า พ.ย.56
ข่าวเก่า ธ.ค.56 ข่าวเก่า ม.ค.57 ข่าวเก่า ก.พ.57
ข่าวเก่า มี.ค.57 ข่าวเก่า เม.ย.57 ข่าวเก่า พ.ค.57 ข่าวเก่า มิ.ย.57 ข่าวเก่า ก.ค.57 ข่าวเก่า ส.ค.57 ข่าวเก่า ก.ย.57  ข่าวเก่า ต.ค.57 ข่าวเก่า พ.ย.57  ข่าวเก่า ธ.ค.57  ข่าวเก่า ม.ค.58  ข่าวเก่า ก.พ.58 ข่าวเก่า มี.ค.58 ข่าวเก่า เม.ย.58 ข่าวเก่า พ.ค.58 ข่าวเก่า มิ.ย.58  ข่าวเก่า ก.ค.58  ข่าวเก่า ส.ค.58 ข่าวเก่า ก.ย.58  ข่าวเก่า ต.ค.58  ข่าวเก่า พ.ย.58  ข่าวเก่า ธ.ค.58 ข่าวเก่า ม.ค.59 ข่าวเก่า ก.พ.59 ข่าวเก่า มี.ค.59 ข่าวเก่า เม.ย.59  ข่าวเก่า พ.ค.59  ข่าวเก่า มิ.ย.59  ข่าวเก่า ก.ค.59  ข่าวเก่า ส.ค.59
กลับหน้าแรก