หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวเก่าอยู่ข้างล่างครับ)
เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2559

 

21 ก.ค.59 จ.มุกดาหารจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
21 ก.ค.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหารเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
21 ก.ค.59 จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์การเกษตร คลิกรายละเอียด
20 ก.ค.59 ประกาศโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เรื่อง การทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย ประจำปี 2558 คลิกรายละเอียด
19 ก.ค.59 จังหวัดมุกดาหารทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้า เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา  คลิกรายละเอียด
17 ก.ค.59 หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 24 จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คลิกรายละเอียด
15 ก.ค.59 อบจ.มุกดาหารสาธิตการทำนาแบบโยนกล้า ซึ่งเป็นการริเริ่มการปลูกข้าวแบบใหม่ที่เป็นการพัฒนาการปลูกข้าว ลดต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนา คลิกรายละเอียด
15 ก.ค.59 พื้นที่ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยชี้แจง เรื่องชาวบ้านเดือดร้อนไม่มาเก็บขยะด้วยครับ คลิกรายละเอียด
14 ก.ค. 59 มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครรินทรา บรมราชชนนี ประจำจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับบริษัทในเครือโภคภัณฑ์มอบเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
14 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร นำเสนอผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร ในมหกรรมงานรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2016 คลิกรายละเอียด
14 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดการฝึกอบรมวิทยากรออกเสียงระดับอำเภอในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 คลิกรายละเอียด
 13 ก.ค. 59 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 มุกดาหาร จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คลิกรายละเอียด
13 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดร้านค้าประชารัฐ จำหน่ายสินค้าชุมชน "ประชารัฐ สุขใจ SHOP" และยังเป็นที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด คลิกรายละเอียด
12 ก.ค. 59 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร เดินหน้าเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ และผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คลิกรายละเอียด
11 ก.ค. 59 โยธาธิการและผังเมืองมุกดาหารสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่ กลุ่มจังหวัด และระหว่างประเทศ จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
11 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร รับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Forum) ครั้งที่ 2 คลิกรายละเอียด
11 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด

8 ก.ค. 59 มุกดาหาร เปิดงาน "ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก สู่สากล" ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้า คลิกรายละเอียด

8 ก.ค. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ คลิกรายละเอียด
8 ก.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2559  คลิกรายละเอียด
7 ก.ค. 59 กกต.จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติโดย รด.จิตอาสา เคาะประตูบ้านเชิญชวนออกเสียง คลิกรายละเอียด
7 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชนหมู่บ้าน และร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คลิกรายละเอียด
6 ก.ค. 59 สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมอบอุปกรณ์และเครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนพิการ คลิกรายละเอียด
6 ก.ค. 59 กกต.มุกดาหาร จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ)  คลิกรายละเอียด
6 ก.ค. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ออกพบปะผู้นำ และศาสนิกชนชาวไทยมุสลิม "กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์" และเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี คลิกรายละเอียด
5 ก.ค. 59 อบจ.มุกดาหาร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า (การทำนาโยน) ประหยัดเมล็ดพันธุ์ลงได้สูงสุด 80% คลิกรายละเอียด
5 ก.ค.59 ตม.จว.มุกดาหาร ร่วมกับ ชุด สืบ สภ.เมืองมุกดาหาร จับกุมคนร้ายลักทรัพย์ตู้บริจาค ที่วัดศรีมงคลเหนือ ได้แล้ว คลิกรายละเอียด
4 ก.ค.59 บุกเดี่ยวขโมยตู้เซฟรับบริจาคเงินวัดศรีมงคลเหนือ คลิกรายละเอียด
4 ก.ค. 59 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง แถลงข่าวตรวจยึดกระเทียมเถื่อน กว่า 1.6 ตัน คลิกรายละเอียด
4 ก.ค. 59 จ.มุกดาหารจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี คลิกรายละเอียด
4 ก.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
3 ก.ค. 59 ตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จับหนุ่มซุกยาบ้าในเป้ากางเกง 2 พันเม็ด คลิกรายละเอียด
1 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
1 ก.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร ประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ครังที่ 1/2559 คลิกรายละเอียด
1 ก.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ  คลิกรายละเอียด
30 มิ.ย.59 ครอบครัว ตั้งประกิจ และญาติพี่น้องที่เคารพนับถือ ทำบุญเลี้ยงพระให้กับ นายรุ่งเรือง ตั้งประกิจ ประธานโรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ คลิกรายละเอียด
30 มิ.ย. 59 กกต.จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรม ครู ค. ครบแล้วทั้ง 52 ตำบล เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการออกเสียงประชามติ คลิกรายละเอียด
30 มิ.ย. 59 สภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน จัดสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนขบวนการเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดมุกดาหาร  คลิกรายละเอียด
30 มิ.ย. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการตรวจเอชไอวี “1 กรกฎาคม VCT Day ” หรือ วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี แห่งชาติ คลิกรายละเอียด
29 มิ.ย. 59 ทหารพราน ร่วม ศุลกากร สกัดจับกระเทียมเถื่อนลักลอบนำเข้า คิดเป็นมูลค่ากว่า 4 แสนบาท คลิกรายละเอียด
29 ม.ย.59 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค คลิกรายละเอียด
29 มิ.ย.59 จังหวัดมุกดาหารสร้างฝายประชารัฐ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คลิกรายละเอียด
28 มี.ค.59 งานพระราชทานเพลิงศพ นายรุ่งเรือง ตั้งประกิจ ณ ศาลาวัดพระศรีมหาธาตุ กทม. คลิกรายละเอียด
29 มิ.ย.59 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานเปิดศูนย์ความรู้กินได้ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ที่ห้องประชุมช้างน้าว วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
27 มิ.ย. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร รณรงค์ให้ประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออก และดำเนินการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในพื้นที่ คลิกรายละเอียด
27 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ To Be Number One ระดับเพชร ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง คลิกรายละเอียด
27 มิ.ย. 59 สภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจการปฏิรูปแนวคิดภาคเกษตรระดับครัวเรือน สู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คลิกรายละเอียด
27 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” ออกตรวจประเมินหมู่บ้าน เพื่อคัดเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปประกวดในระดับภาค คลิกรายละเอียด
24 มิ.ย. 59 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดโครงการ แม่บ้านมหาดไทยสัญจร เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน  คลิกรายละเอียด
24 มิ.ย. 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พบสื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2559  คลิกรายละเอียด
25 มิ.ย. 59 ทหารพรานที่ 2109 มุกดาหาร สนธิกำลังจับกุมหญิงชาวลาวรับจ้างขนยาบ้า 3,688 เม็ด คลิกรายละเอียด
25 มี.ค.59 นางสุลักขณา โคตรสมบัติ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะ เดินทางไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายรุ่งเรือง ตั้งประกิจ  คลิกรายละเอียด
24 มิ.ย.59 เยาวชน ประชาชน จากทุกภาคส่วนในจังหวัดมุกดาหาร กว่า 5,000 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 255 9  คลิกรายละเอียด
24 มิ.ย 59 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผาทำลายของกลางยาเสพติดกัญชาแห้งอัดแท้ง และกัญชาสด น้ำหนักรวมกว่า 441 กิโลกรัม คลิกรายละเอียด
งานพระราชทานเพลิงศพ นายรุ่งเรือง ตั้งประกิจ ท.ม.บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร คลิกรายละเอียด
23 มิ.ย. 59 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร เข้าจับกุมหนุ่มใหญ่วัย 45 ปี ลักลอบจำหน่ายยาไอซ์ได้พร้อมของกลาง คลิกรายละเอียด
23 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี คลิกรายละเอียด
23 มิ.ย. 59 คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” จังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจประเมินหมู่บ้านเพื่อคัดเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปประกวดในระดับภาค คลิกรายละเอียด
23 มิ.ย.59 อำเภอเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยไข้เลือดยอดเพิ่มขึ้น คลิกรายละเอียด
23 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเตรียมการของฝ่ายเลขานุการ ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว แรงงานและ ประชาสัมพันธ์ 3 จังหวัด 3 ประเทศ คลิกรายละเอียด
22 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ติดตามผลโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One อำเภอคำชะอี คลิกรายละเอียด
22 มิ.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ติดตามผลโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One อำเภอหว้านใหญ่ คลิกรายละเอียด
22 มิ.ย. 59 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ รพ.มุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อำเภอดอนตาล  คลิกรายละเอียด
22 มิ.ย. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมหารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า) คลิกรายละเอียด
22 มิ.ย. 59 มุกดาหารเปิดสัมมนาการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทต่อสาธารณชน จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
22 มิ.ย. 59 มุกดาหารเปิดโครงการถนนสีขาว (ถนนพิทักษ์พนมเขต) ถนนตัวอย่างเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ คลิกรายละเอียด
21 มิ.ย. 59 กกต.มุกดาหาร เปิดการอบรมวิทยากร (ครู ข) เสริมสร้างความรู้การออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด
21 มิ.ย.59 มุกดาหาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกรายละเอียด
21 มิ.ย. 59 มุกดาหาร เปิดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
21 มิ.ย.59 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ส่งมอบฝายชะลอน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง  คลิกรายละเอียด
20 มิ.ย. 59 มุกดาหาร เยี่ยมสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด คลิกรายละเอียด
20 มิ.ย. 59 มุกดาหารจัดโครงการจัดการอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน ( ครู ค ) คลิกรายละเอียด
20 มิ.ย.59 จังหวัดมุกดาหาร ติดตามผลโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One อำเภอดอนตาล คลิกรายละเอียด
17 มิ.ย.59 พิธีมหาพุทธาภิเษกและงานฉลองศาลาพุทธรรม เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คลิกรายละเอียด

ข่าวเก่า
ข่าวเก่า ม.ค.56 ข่าวเก่า ก.พ.56 ข่าวเก่า มี.ค.56 ข่าวเก่า เม.ย.56 ข่าวเก่า พ.ค.56 ข่าวเก่า มิ.ย.56 ข่าวเก่า ก.ค.56 ข่าวเก่า ส.ค.56 ข่าวเก่า ก.ย.56
 ข่าวเก่า ต.ค.56 ข่าวเก่า พ.ย.56
ข่าวเก่า ธ.ค.56 ข่าวเก่า ม.ค.57 ข่าวเก่า ก.พ.57
ข่าวเก่า มี.ค.57 ข่าวเก่า เม.ย.57 ข่าวเก่า พ.ค.57 ข่าวเก่า มิ.ย.57 ข่าวเก่า ก.ค.57 ข่าวเก่า ส.ค.57 ข่าวเก่า ก.ย.57  ข่าวเก่า ต.ค.57 ข่าวเก่า พ.ย.57  ข่าวเก่า ธ.ค.57  ข่าวเก่า ม.ค.58  ข่าวเก่า ก.พ.58 ข่าวเก่า มี.ค.58 ข่าวเก่า เม.ย.58 ข่าวเก่า พ.ค.58 ข่าวเก่า มิ.ย.58  ข่าวเก่า ก.ค.58  ข่าวเก่า ส.ค.58 ข่าวเก่า ก.ย.58  ข่าวเก่า ต.ค.58  ข่าวเก่า พ.ย.58  ข่าวเก่า ธ.ค.58 ข่าวเก่า ม.ค.59 ข่าวเก่า ก.พ.59 ข่าวเก่า มี.ค.59 ข่าวเก่า เม.ย.59  ข่าวเก่า พ.ค.59  ข่าวเก่า มิ.ย.59


กลับหน้าแรก