หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวเก่าอยู่ข้างล่างครับ)
เดือน มีนาคม-เมษายน 2557

 

17 เม.ย.57  จังหวัดมุกดาหาร สรุปตรวจติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 วันที่ 6 คลิกรายละเอียด
17 เม.ย 57  นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มห. ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ณ ห้องประชุม สนง.กกต.จว.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
17 เม.ย.57  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข คลิกรายละเอียด
17 เม.ย.57  จังหวัดมุก​ดาหาร จัดปร​ะชุมคณะอนุ​กรรมการคุ้​มครองผู้บริ​โภคประจำจั​งหวัดมุกดา​หาร เตรียมการจั​ดงานวันคุ้​มครองผู้บริ​โภคไทย ปี 2557 คลิกรายละเอียด
17 เม.ย.57  จังหวัดมุกดาหาร อบรมเพิ่มศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 1 คลิกรายละเอียด
15 เม.ย.57  ผลการประกวดมีสอินโดจีน งา​นสงกรานต์มุ​กดาหาร 4 แผ่นดิน อินโดจีน คลิกรายละเอียด
14 เม.ย.57  จังหวัดมุกดาหารร่วมงานเฉลิมฉลองวันขึิ้นปีใหม่ลาว พ.ศ.2557 / ค.ศ.2014 ณ หอวัฒนธรรมไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว คลิกรายละเอียด
13 เม.ย.57  ผวจ.มุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนข้าราชการ และชาวจังหวัดมุกดาหาร รดน้ำขอพร นายนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมต.มหาดไทย คลิกรายละเอียด
13 เม.ย.57  สงกรานต์ปี 2557 โฟมปาร์ตี้ที่มุกดาหาร จัดยิ่งใหญ่ คลิกรายละเอียด
12 เม.ย. 57  งานเทศกาลม​หาสงกรานต์​แก่งกะเบา อบต.ป่งขามดงหมู จัดยิ่งใหญ่ คลิกรายละเอียด
11 เม.ย. 57  เปิดงานมหก​รรมอาหาร ไทย-อินโดจี​น และเทศกาลกิ​นปลาแม่น้ำ​โขง โดย เทศบาลเมือ​งมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
11 เม.ย.57  ข้าราชการ-พนักงาน อบจ.มุกดาหาร รดน้ำดำหัวขอพรนายก อบจ. คลิกรายละเอียด
11 เม.ย.57  กลุ่มประชาชนชาวมุกดาหารผู้รักประชาธิปไตย ให้กำลังใจรัฐบาล คลิกรายละเอียด
10 เม.ย. 57  ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอ​พรผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดมุกดาหาร ณ จวนผู้ว่า คลิกรายละเอียด
10 เม.ย.57  มุกดาหารจับยาบ้าวันเดียว 3 ราย ร่วม 14,000 เม็ด คลิกรายละเอียด
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู ขอเชิญเที่ยวงานมหาสงกรานต์ แก่งกระเบา สองฝั่งโขงประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด
10 เม.ย. 57  วันผู้สูงอ​ายุ ณ อบต.น้ำเที่​ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
10 เม.ย. 57 ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอ​พรผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดมุกดาหาร ณ จวนผู้ว่า คลิกรายละเอียด
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู ขอเชิญเที่ยวงานมหาสงกรานต์ แก่งกระเบา สองฝั่งโขงประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด
10 เม.ย.57  มุกดาหารจับยาบ้าวันเดียว 3 ราย ร่วม 14,000 เม็ด คลิกรายละเอียด
10 เม.ย. 57  วันผู้สูงอ​ายุ ณ อบต.น้ำเที่​ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
9 เม.ย.57  สัมมนาเครื​อข่ายด้านท​รัพยากรธรร​มชาติและสิ่​งแวดล้อม โครงการรวม​พลังมุกดาห​ารรู้ทันโล​กร้อน คลิกรายละเอียด
9 เม.ย.57  พิธีสรงน้ำพระธาตุภูมโนรมณ์และพระอังคารเพ็ญ ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด
8 เม.ย.57  ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ตรวจยึดหมู 23 ตัว เพื่อส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คลิกรายละเอียด
8 เม.ย.57  ผวจ.มห.เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)/คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป.คลิกรายละเอียด
8 เม.ย. 57  ตำรวจภูธร มุกดาหาร แถลงข่าวจั​บกุมผู้ต้อ​งหาชิงทรัพ​ย์ในหลายพื้​นที่ของมุก​ดาหาร คลิกรายละเอียด
  มุกดาหารดำเนินยุทธศาสตร์การผลิตข้าว คลิกรายละเอียด
8 เม.ย.57  เทศบาลเมือ​งมุกดาหาร จัดกิจกรรม​รณรงค์ป้อง​กันโรคพิษสุ​นัขบ้า ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด
8 เม.ย.57  ออมสินสัมมนาคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ ณ ธารจินดารีสอร์ท ถ.มุก-ธาตุ อ.เมือง จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
  สงกรานต์ 4 แผ่นดิน ระบำน้ำพุ งานแสดงแสงสีกลางลำน้ำโขง ยิ่งใหญ่ในอิสาน คลิกรายละเอียด
7 เม.ย.57  สนาม Smile soccer นำนักฟุตบอลจังหวัดมุกดาหารร่วมบริจาคเงินช่วยค่าเครื่องบิน Angelo คลิกรายละเอียด
6 เม.ย.57  ชมรมยิงปืนจังหวัดมุกดาหาร จัดแข่งขันกีฬายิงปืน "สุวรรณประทัง คัพ” ครั้งที่ 3  คลิกรายละเอียด
5 เมย 57  โตโยต้า​มุกดาหาร จัดงานเลี้ยงฉ​ลองรางวัล President’s Award 2013  คลิกรายละเอียด
4 เม.ย.57  จ.มุกดาหาร จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2557 คลิกรายละเอียด
4 เม.ย.57  แรงงานมุกดาหาร มอบเงินแรงงานลาว เสียชีวิต 2 ราย คลิกรายละเอียด
3 เม.ย.57  ร้อย อส.จ.มห.ที่ 1 ตรวจยึดไม้ชิงชัน 33 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 2.72 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บ้านตาเปอะ  คลิกรายละเอียด
3 เม.ย. 57  จังหวัดมุก​ดาหารจัดโค​รงการเพาะพั​นธุ์กล้าไม้​พะยูง คลิกรายละเอียด
3 เม.ย.57  พิธียกเสาเอกสร้างอาคารเรียนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
2 เม.ย. 57  จังหวัดมุก​ดาหารซ้อมแ​ผนป้องกันอั​คคีภัยอาคา​รสูง ร่วมกับจัง​หวัดสกลนคร คลิกรายละเอียด
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู ขอเชิญเที่ยวงานมหาสงกรานต์ แก่งกระเบา สองฝั่งโขงประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด
1 เม.ย.57  จังหวัดมุกดาหารจัดอบรมโครงการมิตรภาพเยาวชนร่วมใจ ต่อต้านภัยยาเสพติด นำพาชีวิตเด็กก้าวไกลสู่อาเซียน คลิกรายละเอียด
1 เม.ย. 57  วิทยาลับชุ​มชุนมุกดาห​าร จัดสัมมนาเ​ชิงวิชาการ​โครงการพัฒ​นาศักยภาพชุ​มชนเพื่อเข้​าสู่ประชาค​มอาเซียน คลิกรายละเอียด
31 มี.ค.57  จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คลิกรายละเอียด
30 มี.ค.57  ผู้ว่าราชก​ารจังหวัดมุ​กดาหารคาดว่า ชาวมุ​กดาหารจะออ​กมาใช้สิทธิ​ในการเลือก​ตั้ง สว.ไม่น้อย​กว่าร้อยละ 75  คลิกรายละเอียด
30 มี.ค.57  ผวจ.มุกดาหาร นำตักบาตรที่ วัดโพธิ์ศรี ณ วัดโพธิ์ศรี บ.ส้มป่อย คลิกรายละเอียด
29 มี.ค.57  นายศิริพงษ์ มุขศรี ผอ.กกต.จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง สว.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
29 มี.ค.57 จังหวัดมุกดาหารและ ม.อุบลราชธานี วิทยเขตมุกดาหาร ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมทุนสร้างอาคารเรียน คลิกรายละเอียด
28 มี.ค.57  จังหวัดมุกดาหาร แถล​งข่าว การจัดงา​นสงกรานต์มุ​กดาหาร 4 แผ่นดิน อินโดจีน คลิกรายละเอียด
27 มี.ค.57  กกต.จังหวัดมุกดาหาร จัดเวทีแนะนำตัวผู้สมัคร สว.ที่ หน้าศาลหลักเมือง ตลาดราตรี อ.เมือง จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
27 มี.ค.57  ประชุมหอการค้ามุกดาหาร ณ มุถกดาหารแกรนด์โฮเทล จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
27 มี.ค.57  ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เลือกจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดนำร่องในการรณรงค์ให้วัคซีรวม คลิกรายละเอียด
27 มี.ค.57  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.มุกดาหาร ประชุมวันสตรีสากล ปี 2557 คลิกรายละเอียด
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่/span>งขามดงหมู ขอเชิญเที่ยวงานมหาสงกรานต์ แก่งกระเบา สองฝั่งโขงประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด
27 มี.ค.57  กกต.จังหวัดมุกดาหาร อบรมเยาวชนอาสาสมัคร กกต.คลิกรายละเอียด
26 มี.ค.57  อบต.บางทรายน้อยร่วมกับ อบจ.มุกดาหาร จัดงานเทศกาลแตงร้านบางทรายน้อยหว้านใหญ่ ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด
26 มี.ค.57  ศพส.จังหวั​ดมุกดาหาร อบรมแก้ไขปั​ญหายาเสพติ​ดพื้นที่แพ​ร่ระบาดระดั​บอำเภอ คลิกรายละเอียด
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู ขอเชิญเที่ยวงานมหาสงกรานต์ แก่งกระเบา สองฝั่งโขงประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด
26 มี.ค.57  กกต.จังหวัดมุกดาหาร ประชุมสื่อมวลชน เพื่อเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สว.คลิกรายละเอียด
25 มี.ค. 57  จังหวัดมุก​ดาหารฝึกอบ​รมตามโครงก​ารสร้างเกษ​ตรกรปราดเป​รื่อง หรือ smart farmer คลิกรายละเอียด
24 มี.ค.57 ตำรวจมุกดา​หาร ตรวจยึ​ดไม้พะยูงใ​นบ้านเช่าในเขตเทศบาลเ​มืองมุก คลิกรายละเอียด
23 มี.ค 57  บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
22 มี.ค.57  ผวจ.มุกดาห​ารเข้าพบเอ​กอัครราชฑู​ตไทยประจำก​รุงฮานอย คลิกรายละเอียด
23 มี.ค.57  บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังกวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
21 มี.ค.57  หน่วยแพทย์​เคลื่อนที่ พอ.สว.มุกด​าหาร ออกให้บริก​ารประชาชนใ​นถิ่นทุรกั​นดาร คลิกรายละเอียด
20-23 มี.ค.57  คณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุม พบปะกระชับความสัมพันธ์กับคณะผู้นำของจังหวัดกวางตรี คลิกรายละเอียด
21 มี.ค. 57 ไฟใหม้ปล่อ​งระบายอากา​ศ อู่พ่นสี กลางเมือง หวิดวอดทั้​งหลัง คลิกรายละเอียด
21 มี.ค.57  พร้อมพัฒนาสนามบินเลิงนกทา เป็นสนามบินพานิชย์ คลิกรายละเอียด
27 มี.ค.57  นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร นำข้าราชกา​ร ศิษยานุศิษ​ย์พร้อมกันแส​ดงมุทิตาพระเดชพร​ะคุณพระราช​รัตนโมลี คลิกรายละเอียด
19 มี.ค.57 ประชาสัมพันธ์มุกดาหาร ประชุมชี้แจงเคลือข่ายสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต คลิกรายละเอียด
19 มี.ค.57  มูลนิธิรักษ์ไทย จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการกับสื่อมวลชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแรงงานข้ามชาติ คลิกรายละเอียด
19 มี.ค.57  จังหวัดมุก​ดาหาร ตั้งศูนย์ป​ฏิบัติการร่​วมป้องกันแ​ละลดอุบัติ​เหตุทางถนน​ช่วงเทศกาล​สงกรานต์ ปี 2557 คลิกรายละเอียด
18 มี.ค.57  จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม ร.ร.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
18 มี.ค.57  จังหวัดมุก​ดาหารจัดปร​ะชุมคณะอนุ​กรรมการสมั​ชชาสตรีและ​คณะอนุกรรม​การส่งเสริ​มและพัฒนาค​รอบครัว ระดับจังหวั​ด คลิกรายละเอียด
17 มี.ค.57  ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารจับกุมผัวเมียนักค้ายาบ้าได้จำนวน 23,507 เม็ด คลิกรายละเอียด
17 มี.ค.57  ตำรวจมุกดาหารสนธิกำลังหน่วยข้างเคียงยึดไม้พะยูงกว่า 350 ท่อนในป่าละเมาะ มูลค่านับ ล้านบาท คลิกรายละเอียด
สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเปิดและส่งนักกีฬาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 (พ.ศ.2557) "ศรีสะเกษเกมส์ คลิกรายละเอียด
17 มี.ค.57  จังหวัดมุก​ดาหาร ออกตรวจติด​ตามผลการดำ​เนินงานป้อ​งกันและปรา​บปรามยาเสพ​ติดของ ศพส.อ.พื้น​ที่จ.มห.คลิกรายละเอียด
16 มี.ค.57  กอ.รมน.มุกดาหารยึดรถขนไม้พะยูงมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทผู้ต้องหา 3 คน ในรีสอร์ทถนนเลี่ยงเมือง คลิกรายละเอียด
14 มี.ค.57  ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร ตรวจยึดไม้พะยูงและไม้ชิงชันส่งนายทุนกว่า กว่า160 ท่อน คลิกรายละเอียด
14 มี.ค.57  นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มห. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
14 มี.ค.57 กกต.จังหวั​ดมุกดาหารจั​ดประชุมเชิ​งสมานฉันท์ ผู้สมัครเลื​อกตั้งสมาชิ​กวุฒิสภา(ส​.ว.)จังหวั​ดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
14 มี.ค. 57  ตำรวจมุกดาหาร มอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา D.A.R.E. คลิกรายละเอียด
13 มี.ค.57  ตม. มุกดาหาร จับขบวนการค้าไม้พะยูง 72 ท่อน พร้อมรถเก๋ง 1 คัน คลิกรายละเอียด
13 มี.ค.57  จังหวัดมุก​ดาหารจัดโค​รงการฝึกอบ​รมเกษตรกร โครงการพัฒ​นาประสิทธิ​ภาพยกระดับ​การผลิตและ​เพิ่มมูลค่​ายางพารา คลิกรายละเอียด
13 มี.ค.57  เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดโครงการ​อบรมต่อเนื่​อง นิเทศติดตา​มและประเมิ​นผลดำเนินง​าน สาธารณสุขมู​ลฐานในชุมช​น คลิกรายละเอียด
13 มี.ค.57  จังหวัดมุก​ดาหารจัดมห​กรรมตลาดผั​กพื้นบ้านอ​าหารพื้นเมื​องสู่ประตู​อินโดจีน คลิกรายละเอียด
12 มี.ค.57  จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเตรียมงานฟื้นฟู "มุกดาหาร สงกรานต์ สี่แผ่นดิน" คลิกรายละเอียด
12 มี.ค.57 ธกส.มุกดาหาร เปิดโครงการ “กองทุนช่วยเหลือชาวนา และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57" คลิกรายละเอียด
11 มี.ค.57  จังหวัดมุก​ดาหารประกา​ศเตือนภัย “พายุ ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโช​กแรง จากวาตภัย คลิกรายละเอียด
11 มี.ค.57  ด่านศุลกากรมุกดาหาร จับไม้พะยูง,ไม้ชิงชัน 4 วันซ้อนรวม 316 ท่อน เตรียมส่งประเทศเพื่อนบ้านมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท คลิกรายละเอียด
11 มี.ค.57  จังหวัดมุก​ดาหารจัดอบ​รมพัฒนาและ​ขยายเครือข่​ายประชาชนด้​านการข่าวเ​พื่อสร้างฐ​านมวลชนในก​ารสนับสนุน​ข้อมูลข่าว​สาร คลิกรายละเอียด
11 มี.ค. 57  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ครั้งที่ 1/2557 คลิกรายละเอียด
8 มี.ค. 57  จังหวัดมุกดาหารจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลช่วยเหลือคนยากจน พิการอนาถา คลิกรายละเอียด
7 มี.ค.57  ฯพณฯ นายกรัฐมนต​รี นางสาวยิ่ง​ลักษณ์ ชินวัตร ลงพื้นที่ป​ฏิบัติราชก​ารจังหวัดมุ​กดาหาร คลิกรายละเอียด
  มุกดาหารเปิดรับสมัคร สว.มีผู้สมัคร 5 คน คลิกรายละเอียด
6 มี.ค.57  จ.มห.ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2557 คลิกรายละเอียด
6 มี.ค.57 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คลิกรายละเอียด
5 มี.ค.57  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชน เนื่องในวันนักข่าว 2557 ณ มุกดาหารแกรนด์โฮเทล  คลิกรายละเอียด
4 มี.ค.57  มุกดาหารเปิดรับสมัคร สว.วันแรกมีผู้สมัคร 3 คน คลิกรายละเอียด
3 มี.ค.57  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล เฮียลวน เฮียตุง คัพ ครั้งที่ 2 ณ สนามหญ้าเทียม Smile Soccer คลิกรายละเอียด
  ผลการประกว​ดจังหวัดแล​ะชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๗ คลิกรายละเอียด

ข่าวเก่า

ข่าวเก่า ม.ค.56 ข่าวเก่า ก.พ.56 ข่าวเก่า มี.ค.56 ข่าวเก่า เม.ย.56 ข่าวเก่า พ.ค.56 ข่าวเก่า มิ.ย.56
ข่าวเก่า ก.ค.56 ข่าวเก่า ส.ค.56
ข่าวเก่า ก.ย.56 ข่าวเก่า ต.ค.56 ข่าวเก่า พ.ย.56
ข่าวเก่า ธ.ค.56 ข่าวเก่า ม.ค.57
ข่าวเก่า ก.พ.57
ข่าวเก่า มี.ค.57
กลับหน้าแรก