หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวเก่าอยู่ข้างล่างครับ)
เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2559

 

30 พ.ค.59 ไชเตสมุกดาหาร สนธิกำลังจับนางอาย – นก-ตะกวด ลักลอบนำเข้าจากลาว คลิกรายละเอียด
29 พ.ค.59 น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น ชาวบ้านจับปลาขาย สร้างรายได้  คลิกรายละเอียด
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านที่ราชพัสดุ) ประชุมชี้แจงผู้ลงทุนแก่ผู้ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร  คลิกรายละเอียด
27 พ.ค. 59 รองเจ้าเมืองไกสอนพมวิหาร สปป.ลาว นำคณะศึกษาดูงานตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง คลิกรายละเอียด
26 พ.ค. 59 ตำรวจภูธรมุกดาหาร เผาทำลายของกลางคคีอาญา รวมกว่า 424 รายการ คลิกรายละเอียด
25 พ.ค. 59 สวท.มุกดาหาร สัญจร ครั้งที่ 4 และโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
25 พ.ค. 59 เกิดอุบัติเหตุรถตู้ ชนกับรถยนต์กระบะ ที่สี่แยกบายพาสชลประทาน มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
25 พ.ค.59 ตลาดสดตลาดพรเพชรคึกคัก เห็ดเผาะราคาพุ่งโลละ 300-350 บาท คลิกรายละเอียด
24 พ.ค. 59 มุกดาหารประชุมเชิงปฎิบัติการ "เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร พลวัตของเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"  คลิกรายละเอียด
24 พ.ค. 59 มุกดาหารเปิดโครงการบูรณาการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ “ค่ายพลเมืองดี เรียนรู้วิถีพอเพียง” รุ่นที่ 4 คลิกรายละเอียด
22 พ.ค. 59 เทศบาลตำบลคำอาฮวน จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ คลิกรายละเอียด
21 พ.ค.59 ทหารสนธิกำลังฯ ตรวจยึดไม้จำนวนมากในหนองน้ำ คลิกรายละเอียด
20 พ.ค.59 ทต.คำป่าหลาย ป่าไม้ ร่วมชาวบ้าน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ คลิกรายละเอียด
20 พ.ค.59 จัดสัปดาห์วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธ์อาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา คลิกรายละเอียด
18 พ.ค. 59 ปภ. มุกดาหาร ประชุมเตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกรายละเอียด
19 พ.ค. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายชุมชนตาดแคน 3 ตัดวงจรแพร่ระบาดของไข้เลือดออก คลิกรายละเอียด
18 พ.ค.59 สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/59 ณ ห้องกระดุมเงิน-ทอง โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ คลิกรายละเอียด
หอการค้ามุกดาหารประสานภาครัฐมีมติงดจัดคาราวานสินค้าเร่ตลอดไป  คลิกรายละเอียด
17 พ.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
16 พ.ค.59 ชาวเมืองมุกดาหาร ทำพิธีเลี้ยงผี สืบสานความเชื่อบรรพบุรุษ คลิกรายละเอียด
16 พ.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
16 พ.ค.59 แม่ค้าโวย คาราวานสินค้าเข้ามาขายของในพื้นที่บ่อยมาก คลิกรายละเอียด
13 พ.ค.59 ปภ.จ.มุกดาหาร สำรวจพื้นที่ป้องกันภัยแล้ง คลิกรายละเอียด
14 พ.ค. 59 งานประเพณีบุญบั้งไฟสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และความสามัคคีของคนในชุมชน อำเภอดอนตาล ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
14 พ.ค.59 SME Bank อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร " พัฒนาทักษะ สร้างทีมเวิร์ค พิชิตความสำเร็จ " คลิกรายละเอียด
13 พ.ค. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชุมชนเมืองใหม่ 2  คลิกรายละเอียด
13 พ.ค. 59 จังหวัดมุกดาหารคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2559 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระดับประเทศ คลิกรายละเอียด
13 พ.ค. 59 โรงพยาบาลมุกดาหาร จัดโครงการพยาบาลอาสาประจำครอบครัว ดูแลคนไข้ถึงบ้าน ให้คำปรึกษา รักษา และเป็นสมาชิกอีกคนในครอบครัว คลิกรายละเอียด
12 พ.ค. 59 มุกดาหารเปิดการอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว คลิกรายละเอียด
11 พ.ค. 59 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเยี่ยมสถานประกอบการ" คลิกรายละเอียด
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่ คลิกรายละเอียด
11 พ.ค. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดวันนัดพบแรงงาน Smart Job Smart Worker คลิกรายละเอียด
10 พ.ค. 59 เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน คลิกรายละเอียด
9 พ.ค. 59 ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร จับสัตว์ป่าคุ้มครอง ลักลอบน้ำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน คลิกรายละเอียด
9 พ.ค.59 จังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน คลิกรายละเอียด
9 พ.ค.59 จังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน คลิกรายละเอียด
8 พ.ค.59 ร้อย ตชด.234 มุกดาหารร่วมปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบวาตภัย  คลิกรายละเอียด
5 พ.ค. 59 smile soccer จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศรายการ ลวนก๋วยจั้บ ครั้งที่ 4  คลิกรายละเอียด
5 พ.ค.59 จังหวัดมุกดาหาร เหล่ากาชาดมุกดาหาร และหัวหน้ส่วนราชการ มอบสิ่งของสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย คลิกรายละเอียด
5 พ.ค.59 อุบัติเหตุ รถเก๋ง ชนกับ จักรยานยนต์ ที่ถนนโพนทราย-บ้านคำฮี มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย คลิกรายละเอียด
อบจ.มุกดาหาร ร่วมเปิดงานบุญ ที่ วัดป่าสุวรรณาราม อำเภอหนองสูง คลิกรายละเอียด
4 พ.ค. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกรณรงค์ให้ความรู้ในการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อที่มีน้ำ และอาหารเป็นสื่อ คลิกรายละเอียด
3 พ.ค. 59 อบจ.มุกดาหาร ร่วมปิดค่ายพัฒนาแกนนำชมรม To Be NumBer One จังหวัดมุกดาหาร (กิจกรรมสร้างสุข)  คลิกรายละเอียด
3 พ.ค.59 เจ้าอาวาสแจ้งจับพระปลอมขโมย ATM กดเงิน 3 แสน คลิกรายละเอียด
3 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สนธิกำลัง จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้ผู้ต้องหาชาย หญิง รวม 11 คน คลิกรายละเอียด
2 พ.ค.59 ทหารจากกรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา  เข้าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของราษฎร หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม คลิกรายละเอียด
2 พ.ค. 59 มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร แจ้งข่าวเตือนมีบุคคลแอบอ้างมาขอรับบริจาค คลิกรายละเอียด
30 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดงาน " วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2559 " คลิกรายละเอียด
30 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  คลิกรายละเอียด
29 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับวิทยากรประชารัฐระดับอำเภอ ตำบล คลิกรายละเอียด
29 เม.ย. 59 เทศบาลตำบลมุก พร้อมด้วยแขวงการทางมุกดาหาร แจกน้ำชาวบ้านที่ขาดน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ คลิกรายละเอียด
29 เม.ย. 59 แขวงทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย มห.3019  คลิกรายละเอียด
29 เม.ย. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามย่านชุมชนทั่วเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  คลิกรายละเอียด
 29 เม.ย.59 นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานโครงการผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัดสืบสานประเพณีวิถีพุทธจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11 คลิกรายละเอียด
28 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
27 เม.ย. 59 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 3 ประเทศ คลิกรายละเอียด
26 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กร ภาคประชาสังคมภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต คลิกรายละเอียด
26 เม.ย. 59 มุกดาหาร นพค.24 นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำ ให้กับประชาชน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค คลิกรายละเอียด
25 เม.ย.59 ทหารพรานบูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบความถูกต้องการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำโขง คลิกรายละเอียด
25 เม.ย.59 ผวจ.มุกดาหาร mou กับเมืองฉงจั่ว เพื่อกระตุ้นการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
25 เม.ย. 59 smile soccer จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ โชคนำชัย คนอึด ครั้งที่ 9 คลิกรายละเอียด
25 เม.ย. 59 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ออกเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ผอ.โรงเรียนบ้านคำสร้อย ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน คลิกรายละเอียด
25 เม.ย.59 ททท.เขต 4 กลุ่มสนุกนำผู้ประกอบการทัวร์จากอิตาลี ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว คลิกรายละเอียด
25 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คลิกรายละเอียด
22 เม.ย. 59 สพป.มุกดาหาร เปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)  คลิกรายละเอียด
22 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
22 เม.ย.59 รมต.คมนาคมดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารชี้เส้นทางเรียบชายโขงสายธรรมมะท่องเที่ยว คลิกรายละเอียด
22 เม.ย. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชน กำจัดลูกน้ำยุงลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  คลิกรายละเอียด
21 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  คลิกรายละเอียด
21 เม.ย.59 กาชาด จ.มุกดาหาร ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.มุกดาหาร มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือน คลิกรายละเอียด
21 เม.ย. 59 โตโยต้ามุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองยาง ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
21 เม.ย. 59 ผู้ว่าฯ มุกดาหาร พาเยี่ยมวัดทำบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธ คลิกรายละเอียด
20 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการเสริมสร้างทักษะเครือข่ายรุ่นใหม่ สานใจห่วงใยสังคม ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
20 เม.ย. 59 ผวจ.มุกดาหาร พร้อมกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกบรรเทาทุกข์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง คลิกรายละเอียด
20 เม.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน "เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ" คลิกรายละเอียด
20 เม.ย. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหารจับมือกับปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนเขตเทศบาล คลิกรายละเอียด
18 เม.ย. 59 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองมุกดาหาร เตรียมเงินสดกว่า 30 ล้านบาท ไว้รองรับหลังสิ้นเทศกาลสงกรานต์ คลิกรายละเอียด
18 เม.ย.59 ทหาร สนธิกำลังล่อชื้อยาบ้าจากเอเย่นต์ได้ผู้ต้องหา 1 คน คลิกรายละเอียด
17 เม.ย.59 จังหวัดมุกดาหาร สรุปอุบัติเหตุ ยอดสะสม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 31 ครั้ง- บาดเจ็บ 30 คน- เสียชีวิต 4 คน คลิกรายละเอียด
15 เม.ย.59 บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์มุกดาหารวันสุดท้ายคาดว่าคึกคัก คลิกรายละเอียด

ข่าวเก่า
ข่าวเก่า ม.ค.56 ข่าวเก่า ก.พ.56 ข่าวเก่า มี.ค.56 ข่าวเก่า เม.ย.56 ข่าวเก่า พ.ค.56 ข่าวเก่า มิ.ย.56 ข่าวเก่า ก.ค.56 ข่าวเก่า ส.ค.56 ข่าวเก่า ก.ย.56
 ข่าวเก่า ต.ค.56 ข่าวเก่า พ.ย.56
ข่าวเก่า ธ.ค.56 ข่าวเก่า ม.ค.57 ข่าวเก่า ก.พ.57
ข่าวเก่า มี.ค.57 ข่าวเก่า เม.ย.57 ข่าวเก่า พ.ค.57 ข่าวเก่า มิ.ย.57 ข่าวเก่า ก.ค.57 ข่าวเก่า ส.ค.57 ข่าวเก่า ก.ย.57  ข่าวเก่า ต.ค.57 ข่าวเก่า พ.ย.57  ข่าวเก่า ธ.ค.57  ข่าวเก่า ม.ค.58  ข่าวเก่า ก.พ.58 ข่าวเก่า มี.ค.58 ข่าวเก่า เม.ย.58 ข่าวเก่า พ.ค.58 ข่าวเก่า มิ.ย.58  ข่าวเก่า ก.ค.58  ข่าวเก่า ส.ค.58 ข่าวเก่า ก.ย.58  ข่าวเก่า ต.ค.58  ข่าวเก่า พ.ย.58  ข่าวเก่า ธ.ค.58 ข่าวเก่า ม.ค.59 ข่าวเก่า ก.พ.59 ข่าวเก่า มี.ค.59 ข่าวเก่า เม.ย.59
กลับหน้าแรก