หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวเก่าอยู่ข้างล่างครับ)
เดือน ธันวาคม 2557

 

18 ธ.ค.57 คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำเมืองฉงจั่ว เยือนจังหวัดมุกดาหาร และศึกษาดูงานที่ด่านศุลกากร คลิกรายละเอียด
18 ธ.ค.57 จังหวัดมุกดาหารจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ คลิกรายละเอียด
17 ธ.ค.57 รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการสัมมนาสร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชน 9 จังหวัดอีสานตอนล่าง คลิกรายละเอียด
17 ธ.ค.57 ศาลจังหวัดมุกดาหารร่วมศาลเยาวชนและครอบครัวฯ จัดทำโครงการบริจาคโลหิต ทำความดีถวายพ่อหลวงของแผ่นดินฯ คลิกรายละเอียด
16 ธ.ค.57 อบจ.มุกดาหาร อบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวรรณกรรมอีสานและลำผญาดอนตาล คลิกรายละเอียด
15 ธ.ค.57 สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ คลิกรายละเอียด
15 ธ.ค.57 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด คลิกรายละเอียด
จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญร่วมงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ใน 25 ธ.ค.57 เวลา 08.30-12.00 น. คลิกรายละเอียด
12 ธ.ค.57 มหกรรมอาหารดังมุกดาหารเชื่อมสัมพันํธ์ไทย-ลาวสองฝั่งโขง ณ บริเวณริมเขื่อนตลาดอินโดจีน อ.เมือง จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
12 ธ.ค.57 จังหวัดมุกดาหารจัดงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอน “คืนความสุขให้ประชาชน” คลิกรายละเอียด
9 ธ.ค. 57 จังหวัดมุกดาหาร จัดงานมุกดาหารรวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา คลิกรายละเอียด
9 ธ.ค.57 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่มุกดาหาร มอบนโยบายปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คลิกรายละเอียด
8 ธ.ค.57 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี AEC/FIAs คลิกรายละเอียด
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย 9 ธันวาคม 2557 คลิกรายละเอียด
 โรงงานน้ำตาลบริษัท สหเรือง จำกัด จะทำการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2557/58 คลิกรายละเอียด
6 ธ.ค. 57 เปิดแผนปฏิบัติการตัดฟันเผาทำลายกัญชา ของตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกรายละเอียด
5 ธ.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คลิกรายละเอียด
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาการ นำพสกนิกรชาวมุกดาการทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  คลิกรายละเอียด
จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี คลิกรายละเอียด
5 ธ.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา 2557  คลิกรายละเอียด
4 ธ.ค.57 ทต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร ทำพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  คลิกรายละเอียด
3 ธ.ค. 57 ตำรวจเมืองมุกดาหาร บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดโครงการหมู่บ้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ คลิกรายละเอียด
2 ธ.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร รณรงค์ป้องกันการค้ามนุษย์ อบรมให้ความรู้แก่นายจ้าง สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว คลิกรายละเอียด
1 ธ.ค.57 เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิดภายในเรือนจำ ปี 2557 คลิกรายละเอียด
2 ธ.ค.57 นายประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ และแม่เอ็ง โภคสวัสดิ์ มอบเงินบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
1 ธ.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คลิกรายละเอียด
29 พ.ย.57 ตำรวจชุดปราบปรามจังหวัดมุกดาหาร จับกุมผู้ลักลอบขนไม้พะยูงพร้อมของกลางไม้พะยูงกว่า 70 ท่อน คลิกรายละเอียด
28 พ.ย. 57 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด“โครงการตลาดเกษตรกรอย่างเป็นทางการฯ  คลิกรายละเอียด
27 พ.ย.57 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดโครงการสร้างความเข้าใจแก่ภาคประชาชนและผลกระทบที่จะได้รับจากการทุจริต คลิกรายละเอียด
27 พ.ย.57 จังหวัดมุกดาหาร เปิดอบรมสถานประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน ให้ทราบถึงสิทธิประโยขน์ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน คลิกรายละเอียด
งานเลี้ยงต้อนรับ นายโสรัจ สังขวรรณ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร ซึ่งย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่ จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
26-28 พ.ย.57 สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ปี 2557 คลิกรายละเอียด
25 พ.ย.57 กอ.รมน.มุกดาหาร สนธิกำลังทหาร กองกำลังสุรศักดิ์มมนตรี ตรวจยึดรถขนไม้ชิงชัน จำนวน 13 ท่อน ส่วนคนขับทิ้งรถหลบหนี คลิกรายละเอียด
25 พ.ย.57 จังหวัดมุกดาหาร ถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาต่อหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ คลิกรายละเอียด
26 พ.ย.57 โครงการผู้ว่าพบสื่อมวลชนฯ ( โต๊ะข่าวจังหวัดมุกดาหาร ) ณ ห้องช้างน้าว มุกดาหารแกรนด์โฮเทล คลิกรายละเอียด
25 พ.ย.57 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จปฏิบัติพระภารกิจในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
ชมรมกีฬาเรือพาย จังหวัดมุกดาหาร กับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 คลิกรายละเอียด
21 พ.ย.57 งานเลี้ยงส่ง นายพิเชฐ เดชะคำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ไปดำรงค์ตำแหน่งที่ จ.นครราชสีมา ณ ธารจินดารีสอร์ท  คลิกรายละเอียด
21 พ.ย.57 หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้าน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทำบุญตักบาตร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี คลิกรายละเอียด
19 พ.ย.57 โตโยต้ามุกดาหาร จัดกิจกรรมฟังบรรยาย ฮวงจุ้ยดี ธุรกิจมีแต่รวย โดยหมอช้าง หมอดูไฮโซ คลิกรายละเอียด
กนพ.เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ 3 อำเภอ 11 ตำบล คลิกรายละเอียด
20 พ.ย.57 อบจ.มุกดาหารทำ MOU กับหน่วยงานสถานศึกษาทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
20 พ.ย.57 อบจ.มุกดาหารทำบันทึกข้อตกลงกับอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ คลิกรายละเอียด
19 พ.ย.57 โตโยต้ามุกดาหาร จัดกิจกรรมฟังบรรยาย ฮวงจุ้ยดี ธุรกิจมีแต่รวย โดยหมอช้าง หมอดูไฮโซ คลิกรายละเอียด
19 พ.ย.57 เลี้ยงต้อนรับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ จาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ช้างน้าวเกมส์ คลิกรายละเอียด
19 พ.ย.57 การแข่งขันฟุตบอล หญิงรอบคัดเลือก กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 3 ช้างน้าวเกมส์ ที่จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
19 พ.ย.57 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด คลิกรายละเอียด
18 พ.ย.57 จังหวัดมุกดาหารมอบเงินช่วยเหลือชาวนา ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  คลิกรายละเอียด
17 พ.ย.57 ตำรวจนิคมคำสร้อย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังฯ จับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ยาบ้า 4,000 เม็ด ยาไอช์ 400 กรัม คลิกรายละเอียด
17 พ.ย.57 ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร สนธิกำลังหน่วยข้างเคียง ตรวจยึดไม้ชิงชัน คลิกรายละเอียด
16 พ.ย.57 แข่งขันฟุตบอลยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ณ สนามฟุตบอล Smile Soccer อ.เมือง จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด

ข่าวเก่า
ข่าวเก่า ม.ค.56 ข่าวเก่า ก.พ.56 ข่าวเก่า มี.ค.56 ข่าวเก่า เม.ย.56 ข่าวเก่า พ.ค.56 ข่าวเก่า มิ.ย.56 ข่าวเก่า ก.ค.56 ข่าวเก่า ส.ค.56 ข่าวเก่า ก.ย.56
 ข่าวเก่า ต.ค.56 ข่าวเก่า พ.ย.56
ข่าวเก่า ธ.ค.56 ข่าวเก่า ม.ค.57 ข่าวเก่า ก.พ.57
ข่าวเก่า มี.ค.57 ข่าวเก่า เม.ย.57 ข่าวเก่า พ.ค.57 ข่าวเก่า มิ.ย.57 ข่าวเก่า ก.ค.57 ข่าวเก่า ส.ค.57 ข่าวเก่า ก.ย.57  ข่าวเก่า ต.ค.57 ข่าวเก่า พ.ย.57
กลับหน้าแรก