การเดินทางโดยเครื่องบินจากมุกดาหาร เข้ากรุงเทพมหานคร

 สำนักงาน บริษัท กริช นคร ดีเวลลอป จำกัด ภายในชั้นที่ 1 โรงแรมพลอยพาเลซ  โทร. 0-4263-1123,0-4263-1111


 

การเดินทางจากมุกดาหาร ไปกรุงเทพมหานคร โดยทางเครื่องบิน นั้น สามารถเดินทางได้ โดยต้องซื้อตั๋วโดยสารที่ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ที่บริษัท กริช นคร ดีเวลลอป จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ภายในชั้น 1 โรงแรมพลอย พาเลซ ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ สายตรงที่ติดต่อได้ 0-4263-1123  หรือ โทรติดต่อเข้าที่เบอร์ 0-4263-1111 ต่อที่จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

          แล้วจึงโดยสารรถตู้ ที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้บริการ ไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขึ้นเครื่องบินโดยสาร ที่ท่าอากาศยานจังหวัดอุบลราชธานี

      กำหนดเที่ยวบิน จากอุบลราชธานี เข้า กรุงเทพฯ มี 3 เที่ยว ดังนี้

        1. TG 021 เวลาเครื่องออก 08.15 . ถึงกรุงเทพฯ 09.20 .

        2. TG 023 เวลาเครื่องออก 14.40 . ถึงกรุงเทพฯ 15.45 .

        3. TG 031 เวลาเครื่องออก 19.40 . ถึงกรุงเทพฯ 20.45 .

     กำหนดเที่ยวบิน จากกรุงเทพฯ มายัง จ.อุบลราชธานี  มี 3 เที่ยวดังนี้

        1. TG 020 เวลาเครื่องออก 06.25 . ถึง อุบลฯ  07.30 .

        2. TG 022 เวลาเครื่องออก 12.55 . ถึง อุบลฯ  14.00 .

        3. TG 030 เวลาเครื่องออก 17.50 . ถึง อุบลฯ  18.55 .

-ค่ารถตู้ส่งไปขึ้นเครื่องที่สนามบิน จ.อุบลฯ ท่านละ 300.-บาท

    หมายเหตุ

    -รถตู้โดยสารจะออกจากมุกดาหาร ที่จุดส่ง โรงแรมพลอยพาเลซ ช่วงเช้าเวลา 05.00.และ ช่วงเย็นเวลา 16.00 .

    -รถตู้โดยสารจะไปรับมายังมุกดาหารที่จุดรับท่าอากาศยาน จ.อุบลฯ ช่วงเช้าเวลา 07.30.และช่วงเย็นเวลา 18.55
          เดินทางไปกรุงเทพฯ จากจังหวัดมุกดาหาร ไม่ไกลเลย สะดวกสบาย ใช้บริการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) FLY THAI SMOOTH AS SILK ติดต่อสำรองที่นั่งซื้อตั๋วโดยสาร ที่ ตัวแทน บริษัท กริช นคร ดีเวลลอป จำกัด ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-4263-1123

……………………………………………………………………….

ตารางการเดินรถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ไปกรุงเทพมหานคร
 

 
สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

        ผู้สี่อข่าวมุกดาหารนิวส์ ดอส คอม ได้รับการเปิดเผยถึงกำหนดการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ในประเภทต่าง ๆ จาก คุณมกุฎ ไชยยศ ผู้ช่วยบริหารงาน บริษัทขนส่งมุกดาหาร ดังนี้

เวลาเดินรถโดยสารของมุกดาหาร มีอยู่ 3 เส้นทาง คือ สาย 927 , 928 และ 946 

            -สาย 927 วิ่งผ่านไป จ.มหาสารคาม บ้านไผ่ เมืองพล โคราช เข้ากรุงเทพฯ

            -สาย 928 วิ่งผ่านไป จ.ยโสธร ประทาย บ้านวัด โคราช เข้ากรุงเทพฯ

            -สาย 946 วิ่งผ่านไป จ.อุบลราชธานี เข้าบุรีรัมย์ โคราช เข้ากรุงเทพฯ 

        1. รถปรับอากาศ ม.1 . VIP

    โดยมีอยู่ 2 ช่วงเวลา จากมุกดาหารเข้ากรุงเทพฯ คือ เวลา 20.00 . , 20.15 . และขากลับ จากกรุงเทพฯ มามุกดาหาร คือ เวลา 20.45 . , 21.30 .

        2. รถปรับอากาศ ป.1 .( ธรรมดา )

รถปรับอากาศ ป.1 (พิเศษ) ของบริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นรถ 24 ที่นั่ง  เวลา 19.00 . และขากลับ 20.05 .


ภายในสถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
มีบริษัทร่วมเดินรถโดยสารปรับอากาศร่วมกัน ได้แก่

     -บริษัท ขนส่งทัวร์ 999 (บขส.ทัวร์ 999) โทร.0-9573-1281
    -
บริษัท ธเนตรทัวร์ โทร.0-4263-0847
    -
บริษัท ไทยสงวนทัวร์ โทร.0-4263-0739
    -
บริษัท เชิดชัยทัวร์ โทร.0-4263-1131
    -
บริษัท สหพันธ์ทัวร์ โทร.0-4263-1306
 


            -รถ 927 .1 ชั้น 1 มี 7 เที่ยว ได้แก่ เที่ยว 08.00 (เชิดชัย) , 17.30 (ธเนตร) , 18.00 (ไทยสงวน) ,19.00 (สหพันธ์) , 19.30 (ไทยสงวน) , 20.00 (ธเนตร) , 20.45 .(สหพันธ์เป็นรถ 30-40 ที่นั่ง ไปทางอ.คำชะอี-กทม.
 

            -รถ 927 .1 พิเศษ (บริษัท ขนส่งทัวร์ 999)  มีเที่ยวเดียว คือเวลา 19.00 . เป็นรถ 32 ที่นั่ง ไปทางนิคมฯ - กทม. 

            -รถ 928 .1 (1 .) วันละ 4 เที่ยว (เชิดชัย , ไทยสงวน) ผ่านไปทาง นิคมฯ-ยโสธร-กทม. ช่วงเวลา 08.00 , 17.00 , 18.00 , 19.00 .

            -รถ 946 .1 (1 .) (เชิดชัยวันละเที่ยวเดียว คือเวลา 16.00.ไปทาง อุบลฯ-บุรีรัมย์-กรุงเทพฯ 

            -รถ ปอ.2 สาย927 มีอยู่ 9 เที่ยว (ขนส่ง , เชิดชัย) ช่วงเวลา 06.00 , 07.00 , 14.00 , 15.30 , 16.00 , 16.30 , 17.00 , 17.30 , 18.00 .

            -รถ ปอ.2 สาย 928 มี 2 เที่ยว (ขนส่ง , เชิดชัย) ช่วงเวลา 16.00 , 16.30 .

            -รถปรับอากาศพิเศษ (1 .) พิเศษ 24 ที่นั่ง วันละ 2-3 เที่ยว  (.ขนส่ง ทัวร์ 999ช่วงเวลา 18.30 , 20.00 , 20.15 .

     สถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ดังนี้

   1. .ไทยสงวนทัวร์  เวลารถออก เช้า ป.1 08.50  และเย็น ป.1 เวลา 16.30 , 18.00 , 18.40 , 19.30 , 20.30 เวลาเย็น ป.2 16.30 , 17.30 โทรศัพท์ติดต่อ 0-4263-0739

        2.บจก.ธเนตรทัวร์ เวลารถออก 17.30 , 20.00 . โทรศัพท์ที่ติดต่อ 0-4263-0847

        3.บจก.เชิดชัยทัวร์ เวลารถออก 08.00 , 08.30 , 16.00 , 18.00 , 18.30 (.2) , 19.00 . โทรศัพท์ที่ติดต่อ 0-4263-1131

        4.จก.สหพันธ์ทัวร์ เวลารถออก 19.00 , 19.30 , 20.45   โทรศัพท์ที่ติดต่อ 0-4263-1306

        5.บจก.ขนส่งทัวร์ 999  รถออกหลายเที่ยวต่อวัน ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0-9573-1281

   เส้นทาง มุกดาหาร – กทม. ( Route Mukdahan-Bangkok )

     เส้นทางที่ 1 / Choice#1
        มุกดาหาร ไป  อ
.นิคมคำสร้อย  ( 29 กิโลเมตร )
        อ
.นิคมคำสร้อย ไป อ.เลิงนกทา (19 กิโลเมตร )
        อ
.เลิงนกทา  ไป  อ.กุดชุม ไป อ.ทรายมูล ไป จ.ยโสธร  ( 66 กิโลเมตร )
        จ
.ยโสธร   ไป  อ.สุวรรณภูมิ ( 45 กิโลเมตร )
        อ
.สุวรรณภูมิ   ไป  อ.พยัคภูมิพิสัย ( 75 กิโลเมตร )
        อ
.พยัคภูมิพิสัย    ไป  อ.ประทาย ( 51 กิโลเมตร )
        อ
.ประทาย  ไป  บ.วัด  ไป จ.นครราชสีมา ( 99 กิโลเมตร )
        จ
.นครราชสีมา  ไป  กทม.  ( 259 กิโลเมตร )

            รวมเป็นระยะทาง   
643 กิโลเมตร
 

     เส้นทางที่ 2 / Choice#2

        มุกดาหาร   ไป  อ.คำชะอี    ( 40 กิโลเมตร )

        อ.คำชะอี   ไป   อ.หนองสูง  ( 10 กิโลเมตร )

        อ.หนองสูง  ไป  อ.กุฉินารายณ์  ( 34 กิโลเมตร )

        อ.กุฉินารายณ์  ไป  อ.โพนทอง  ( 28 กิโลเมตร )

        อ.โพนทอง   ไป  จ.ร้อยเอ็ด  ( 40 กิโลเมตร )

        จ.ร้อยเอ็ด   ไป   จ.มหาสารคาม  ( 33 กิโลเมตร )

        จ.มหาสารคาม  ไป  อ.บรบือ  ( 22 กิโลเมตร )

        อ.บรบือ  ไป  อ.บ้านไผ่  ( 43 กิโลเมตร )

        อ.บ้านไผ่   ไป  อ.พล   ( 116 กิโลเมตร )

        อ.พล  ไป  จ.นครราชสีมา  ( 116 กิโลเมตร )

        จ.นครราชสีมา  ไป  กทม ( 259 กิโลเมตร )

            รวมเป็นระยะทาง  655  กิโลเมตร

 
     เวลาเดินเรือข้ามไป สปป.ลาว ( Ferry Schedule)

 

จากจ.มุกดาหาร ไป แขวงสะหวันนะเขต

จากแขวงสะหวันนะเขต มา จ.มุกดาหาร

จันทร์ - ศุกร์

จันทร์ - ศุกร์

09.15

09.15

10.15

10.15

11.15

11.15

13.30

13.30

14.30

14.30

15.30

15.30

16.30

16.30

เสาร์

เสาร์

09.30

09.30

11.00

11.00

14.30

14.30

16.30

16.30

วันอาทิตย์

วันอาทิตย์

10.30

10.30

15.00

15.00

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว