สรุปจำนวนผู้เสนอชื่อเพื่อเข้าการสรรหา เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ระหว่าง 14 ส.ค.-27ส.ค. รวมทั้งสิ้น 3,174 คน แยกเป็นองค์กรนิติบุคคลที่เสนอชื่อเข้ามา จำนวน 1,284 คน และเสนอชื่อในส่วนจังหวัดทั่วประเทศ 1,890 คน โดยด้านที่มีผู้เสนอชื่อสูงสุดคือ ด้านการศึกษา 224 คน ด้านอื่น ๆ 194 คน และด้านสังคม 185 คน ส่วนด้านที่มีการ เสนอชื่อน้อยสุดคือด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 53 คน สำหรับผู้เสนอชื่อเข้ารับการสรรหา สปช.จ.มุกดาหาร จำนวน 28 คน คือ 1. นายไพฑูรย์ พลซื่อ 2. นางสุธาสินี เหง้าโอสา 3. นายทศพล ทวีโคตร 4. นายวิรัตน์ พรหมดี 5. นายสนอง สายเหง้า 6. ดาบตำรวจสมชัย สิทธิวงศ์ 7. นายวรวิทย์ สุพร 8.นายสมพร พวงแสง 9. พ.ต.น.พ.ชล กาญจนบัตร 10. นายวิรุฬห์ ศุภกุล 11. นายเดช สีหะมงคล 12. นายถวิล สุวรรณมุข 13. นางศรีรัตน์ เซียสกุล 14. นายสุรพร ชัยชาญ 15. นายจรูญ ศรีวะอุไร 16. นายจันทร ตยางคนนท์ 17. พ.ต.อ.จิรพงศ์ แก้วขาวใส 18. นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ 19. นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ 20. นางนวลฉวี อินทวงศ์ 21. นายทองใส ภาคภูมิ 22. นายยสินธร อุคำ 23. นางยุภาพร คล่องแคล่ว 24. นางธงชัย โสดา 25. นายบรม บำรุงสวัสดิ์ 26. ว่าที่ ร.ต.เนติวุฒิ อัมไพพันธ์ 27. พ.ต.ท.จิตต์ มุกดาธนพงศ์ 28. นายประสาทชัย แสนนา
จาก : สนง.กกต.จ.มุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

ได้ข่าว่ามีการยึดทรัพย์พ่อค้าไม่พะยุงบ้างละ โดนจับรายวันบ้างละ พ่อค้ารายเล็กรายใหญ่รายเฉพาะกิจกล่าวว่าได้เลิกค้าไม้แล้วรอให้เรื่องเงียบก่อน ส่วนไม้ที่ตัดไว้ก้อให้ออกไปเฝ้ารอเวลาขนย้าย รุสึกว่าเรื่องจะเงียบหรือป่าวหว่าเมื่อวานเลิกงานกลับบ้าน ห้าโมงเย็นมีขบวนขนไม้พะยุงประมาณสี่ห้าคันพร้อมรถคุ้มกันมากมาย ขับรถด้วยความเร็วอันตรายมากเกือบเฉียวชนเด็กนักเรียนที่ขับมอร์ไซต์กลับบ้านน่ากลัวมาก ท่านทหารช่วยจัดการเรื่องนี้ทีอย่ามัวไปจับรถทำผิดกฎหมายอย่างเดียว
จาก : คนเก่า ส่งข้อความเมื่อ : //

ทางเลี่ยงเมืองจากแยกมาสด้าเดิมไปวิทยาลัยการอาอาชีพช่างคุมงานแขวงการทางถ้าคุมงานแล้วผลงานออกมายังงี้. ลาออกไปเลยดีกว่าไหม. ให้คนอื่นที่มีฝีมือเขาทำ. คสช. ท่านช่วยตรวจสอบด้วยขอรับ
จาก : ผู้ใช้ถนน ส่งข้อความเมื่อ : //

สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)มีจำนวนไม่เกิน 250 คน ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เป็นผู้คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา ได้สรรหาและเสนอชื่อตามจำนวนดังนี้ 1.คณะกรรมการสรรหาจังหวัด/กทม. จำนวน 77 คน 2.คณะกรรมการสรรหาด้านต่างๆ 11 คณะ ไม่เกิน 173 คน อำนาจหน้าที่ สปช. 1.ศึกษา และเสนอแนะแนวทางเพื่อการปฏิรูปด้านๆต่าง 2.เสนอ แต่งตั้งผู้ที่จะเป็นกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมาธิการร่าง รธน.เพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่าง รธน. 3. เสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเรื่องใดที่เห็นว่าไม่ถูกต้องแต่ละบุคคลได้ 4.พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง รธน. ลงมติในการพิจารณารัฐธรรมนูญทั้งฉบับ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง สปช. -มีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ รธน.(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 กำหนด ขอเชิญผู้ที่สนใจเสนอชื่อตนเองเพื่อเข้ารับการสรรหา สปช.จังหวัดมุกดาหาร ได้ ณ สนง.กกต.จ.มุกดาหาร ถ.วงศ์คำพา อ.เมือง จ.มุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ก.ย.57 เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 042-613-680
จาก : สนง.กกต.จ.มุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

ด้วยลิงที่วัดป่าศิลาวิเวก ได้ออกอาละวาดลักขโมยสิ่งของชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณวัดป่าฯ สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน เนื่องจากขณะนี้ลิงมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วย
จาก : หมู่บ้านชลธิชา ส่งข้อความเมื่อ : //

ผู้รับผิดชอบไปมุดอยู่ที่ไหนครับ. มันงามหน้าจังตอนรับเมืองเศษฐกิจพิเศษ. นึกว่าผิวพระจันทร์. ช่างคุมงานรึนายช่างแขวงเคยขับรถไปแถวนั้นกันบ้างป่าว. รึจะให้ร้อง. คสช. ไปตรวจสอบ. คงได้/ร้อยละเยอะเลยมองไม่เห็น. คสช. ช่วยลงดาบทีครับ. เพื่อเมืองพิเศษของเรา
จาก : คนใช้ถนน ส่งข้อความเมื่อ : //

เตือนมหาวาตภัย ใครที่คิดจะซื้อบ้านและตึกแถวโปรดตรวจสอบว่าผู้รับเหมาชื่อ ถัง(รั่ว)หรือไม่มิฉนั้นอาจเป็นเหมือนผมซื้อตึกแถวสามคูหาที่ตลาดสดพรเพรชห้องน้ำกับหลังคารั่วทุกคูหา และไม่รับผิดชอบด้วย เชิญพี่น้องดูบ้านผมได้ที่ตตาดสดพรเพรชข้างศาลพระพรหมหลังตลาดโซนอาหารทะเล และตึกแถวนั้นรั่วทุกหลังครับ
จาก : 7777 ส่งข้อความเมื่อ : //

เตือนภัย ใครที่คิดจะชื้อตึกแถวหรื่อสร้างบ้านกรุณาตรวจสอบชื่อผุรับเหมาก่อสร้าง ว่าชื่อ ถัง(รั่ว)หรื่อไม่เพราะว่าบ้านและตึกแถวที่มันสร้างรั่วทุกหลัง คนงานทำงานลวกๆคุณภาพไม่ดีโดยเฉพาะห้องน้ำกับหลังคารั่วแทบทุกตึก ทำงานเสร็จไม่ยอมแก้ใขงานต้องเสียเงินและเวลาจ้างช่างใหม่ โครงการตลาดพรเพรชรั่วทุกหลัง
จาก : ึึึึึ7777 ส่งข้อความเมื่อ : //

บ่อนไพ่ใน อ.นิคมคำสร้อยเล่นเป็นประจำห่างป้อมตำรวจไม่กี่สิบเมตร ไม่รู้เลยหรือท่านๆทั้งหลาย
จาก : ลุกหลานเดือดร้อน ส่งข้อความเมื่อ : //

อยากให้จัดระเบียบรถสามล้อด้วยครับ.....นับวันมารยาทการขับขี่รถเเย่มากขึ้นทุกวัน.....แย่จริงๆครับ.....
จาก : เราคนไทย ส่งข้อความเมื่อ : //

เรียนผู้มีอำนาจอยากทราบว่าเดี๋ยวนี้มีนโยบายให้ขายของกลางถนนข้างศาลากลางฝั่งร้านหมอธงชัยเหรอครับเพราะเห็นมาบ่อยมากทำให้การจราจรติดขัดเดือดร้อนมากครับประชาชนชาวมุกดาหารไม่ต้องการให้มีการขายของแบบนี้ครับ ไม่อยากให้มีการขายของ
จาก : ผู้ใช้ถนน ส่งข้อความเมื่อ : //

บิลค่าน้ำที่ท่านมีอยู่ในมือให้ท่านอ่านด้วนนะว่าท่านคือผู้ใช้น้ำประเภทไหนเขามีอยู่3ประเภททาง. ผู้อ่านหน่วยเขาบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะขึ้นราคาโดยที่เขาไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบได้แต่ขึ้แล้วต้อง ให้ผู้ใช้น้ำต้องไปแจ้งลงเอง.....โปรดระวังเพราะมันคือผลประโยชน์ของท่านเอง...เขาอ้างเป็นนโยบายคณะรัฐมนตรี ช่วยกันตรวจสอบด้วยนะขอรับ....เดี๋ยวเงินรั่วออกจากกกระเป๋าไม่รู้ตัวนะ
จาก : ผู้ใช้น้ำ ส่งข้อความเมื่อ : //

ประกาศคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2557 เรื่องแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมอน เป็นการชั่วคราว ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมอน อ.เมืองมกุดาหาร ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ เมื่อ 24 เม.ย.2557 นั้น อาศัยตามอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 ก.ค.57 จึงแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมอน ประกอบด้วย 1.นายพงษ์เทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข้าราชการบำนาญ 2.นายปิติณัช นิธิศธานี จ่าจังหวัดมุกดาหาร 3.นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง 4. นางภัทรพร กัปตัน เสมียนตรา จ.มุกดาหาร 5.นายประยนต์ บุ้งทอง ครูชำนาญการพิเศษ 6.นายธัชชัย ใจคง นักวิชาการ สาธารณสุข 7.พ.ต.อ.ชิรญาณ ปาจรียานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร 8. พ.ต.อ.กวีกฤษฎ์ ชูวงศ์เหมือนแท้ ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร 9.นางรัชดาวัลย์ สมโภชน์พงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร 10.นายภพ ภูสมปอง วิศกรโยธา สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร 11. นายบุญเรือง เมฆฉิม หัวหน้างานยุทธศาสตร์ สนง.จ.มุกดาหาร 12.นายสมาน พั่วโพธิ์ หัวหน้างานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2557 นายสกลสฤษก์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุถกดาหาร ประธานคณะกรรมการสารหา
จาก : สนง.กกต.จ.มุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

อยากรุคับว่าที่มุกดาหารบ้านเฮา มีรถล้อ6 มือใหม่ขายไหมคับ ร้านไหนราคาถูก ข้อทราบข้อมูลและรายละเอียด จากผู้รู้ด้วยนะคับ ช่วยแนะนำผมด้วยคับ
จาก : ...คนมุก... ส่งข้อความเมื่อ : //

วันก่อน คนหลังเขามีโอกาสผ่านไปทางแยกเมืองใหม่ เห็นหน้าร้านข้าวต้มตอง3 เล่นวางโต๊ะเก้าอี้บนทางเท้าเดืน แถมมีรถจอดหน้าร้านที่เป็นขาว-แดง ทำให้รถติดมาก เทศกิจ=เทศบาลเมืองมุกดาหาร น่าจะไปช่วยดูด้วย ช่วยกันนะถนนแคบรถติดมาก ทางเดินก็เดินไม่ได้ ต้องลงมาเดืนบนถนน
จาก : คนหลังเขา ส่งข้อความเมื่อ : //

เมียผู้ว่า ศัลยกรรมและฉีดหน้ามาเยอะไหม ทำไมหน้าตาดูน่ากลัวจัง
จาก : เด็ก ส่งข้อความเมื่อ : //

กกต.ได้มีมติแต่งตั้ง กกต.จังหวัดชุดใหม่ โดยจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.57 โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ซึ่ง กกต.จังหวัด ทั้ง 14 จังหวัด จะมีการประชุมกันเองเพื่อเลือกคนหนึ่งเป็นประธาน กกต.จังหวัด ก่อนที่จะเสนอให้ กกต.กลางพิจารณาแต่งตั้ง ต่อไป สำหรับรายชื่อ กกต.จ.มุกดาหาร ชุดใหม่ จำนวน 5 คน คือ นายจิรพงษ์ แก้วมณี นอภ.เมืองมุกดาหาร นายดิเรก ขุนอ่อน ข้าราชการบำนาญ/อดีต นอภ.หว้านใหญ่ นายเพียร แสวงบุญ ผอ.กศน.อ.คำชะอี พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย รอง ผบก.ภ.จ.มุกดาหาร
จาก : สนง.กกต.จ.มุึกกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

นายอำนาจ ลัทธิวงสกร เลี้ยงหมาตอนเช้าผูกหมา ขังหมา หมาร้องโหยหวน บ้านใกล้เรือนเคียง เดือดร้อนมาก รำคาญ หมาร้องตั้งแต่เช้ารบกวนชาวบ้าน พนักงานขับรถสหพันธ์ ขับรถทั้งคืนมาถึงเช้าไม่ได้หลับไม่ได้นอน หมาร้องโหยหวนรบกวน ฝากไปถึง..เจ้าของตึกAIA นายอำนาจ เกรงใจชาวบ้านด้วย ใครรู้จักช่วยบอกที
จาก : มันไม่ไหวแล้ว!! ส่งข้อความเมื่อ : //

ผมนั่งรถตู้จากโรงแรมพลอยไปอุบล คนขับขับรถห่วยมาก คุยโทรศัพท์ตลอด ปากก็เหม็น โยกไปมาตลอด ฟังๆที่รีบเพราะจะไปรับของ แล้วมันหน้าที่อะไรของรถตู้ด้วย มึงจะไปตายก็ตามสบายไม่ต้องเอากูไปด้วย เข็ดจนตายไม่เอาอีกแล้ว
จาก : หนุ่มสะหวัณ ส่งข้อความเมื่อ : //

ใครบ้างนะ ที่ได้รับผลประโยชน์จากที่มีการมาขาายของ ทำให้แออัด รถติด ไปมาไม่สะดวก อันตราย แต่ยังด้านมาขาย คงมีคนได้เงิน กินกันจนพุงกาง ไม่มีเทศกาลอะไรก็มาขาย แบบนี้ต้องประจานออกทีวี กลางคืนเปิเพลงดังมาก หนวกหู
จาก : เด็ก ส่งข้อความเมื่อ : //

มีข้อมูล กองหนังสือเดินทางมาทำพาสปอตสัญจรที่มุกดาหารไม๊คะ
จาก : แอน ส่งข้อความเมื่อ : //

ร้องไปก็ไม่มีประโยชย์ครับ รองไปดูกะทู้เก่าๆ เคยมี ผู้หลักผู้ใหญ่มารับเรื่อง และบอกจะแก้ปัญหา ผ่านมา เห็นขายกันอย่างต่อเนื่อง เว้นอาทิตย์สะด้วยซ้ำ ทนๆ ครับ
จาก : มุก ส่งข้อความเมื่อ : //

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.จ.มุกดาหาร ซึ่งเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 ต้องยื่นบัญชีค่าใช้เลือกตั้ง ณ สนง.กกต.จ.มุกดาหาร ภายในวันที่ 28 ก.ค.57 หากผู้สมัคร ส.ว.รายใดไม่ยื่นรายการค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือยื่นหลักฐานไม่ครบถ้วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด5ปี และถ้าสมุห์บัญชีผู้ใดจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครคนใด ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกต.กำหนดไว้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี และปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด5ปี และห้ามเป็นสมุห์บัญชีเป็นเวลา 5 ปี
จาก : สนง.กกต.จ.มุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

วันนี้ 18 กค.2557.เห็นตำรวจทหารข้าราชการมากมายกว่า 20 นายไปมุงที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์แสงดาว ข้าง ธ.กสิกรไทย มีอะไรกันเหรอ อาเล็ก...อยากรู้ ขับรถผ่านไปไม่ได้ลงจอด
จาก : คนมุกดาหารแต่กำเนิด ส่งข้อความเมื่อ : //

ลองร้องเรียน คสช.มุกดาหารดูซิ จะช่วยได้ไหม? ( ถ้าจะเปิดให้ขาย ก็ให้เจ้าหน้าที่มาช่วย เป็นจราจรโบกรถด้วย ) เวรกรรม ที่มีเยอะเยะ ดันมาขายกลางถนน เพราะอะไร ตอบด้วย
จาก : ชาวมุก ส่งข้อความเมื่อ : //

พวกมาขายของข้างศาลากลางนี่ยังไง เนื่องในเทศกาลhaเหวอะไรของมรึง มาขายยังไม่พอ ต้องเปิดเพลงดังเกิน รบกวนชาวบ้าน หนวกหูมากมาย ไอ้พวกโรคจิต เดี๋ยวจะให้ทีวีมาทำข่าว เอาให้ดังไปทั้งประเทศเลย มาขายพร่ำเพรื่อ ทำคนอื่นเดือดร้อนกันหน้าด้านๆ เด้งมันทั้งคนที่อนุญาติให้มาขายแะคนที่รบกวนชาวบ้านเลย น่าจะดี
จาก : เด็ก ส่งข้อความเมื่อ : //

สันดานเสียจริงๆ ไม่มีจิตสำนึกเกรงใจชาวบ้าน ขอสาปแช่งทั้งไอ้คนที่เปิดดังและไอ้คนที่มันอนุญาติให้มาขายของ ทำชาวบ้านเดือดร้อน สัญจรไปมาลำบาก แย่มากๆ ให้มาขายของแบบนี้ มีคนได้ผลประโยชน์แน่ๆ ต้องประจานออกทีวี ให้ดังๆไปเลย
จาก : อินๆ ส่งข้อความเมื่อ : //

ขายสินค้าเร่ ข้างศาลากลาง ทำรถติดวุ่นวาน ใครอนุญาติ ชี้แจงหน่อยก็ดี
จาก : ชาวบ้าน ส่งข้อความเมื่อ : //

จากกรณีประกาศ คสช.ฉบับที่ 85/2557 เมื่อ 10 ก.ค.57 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวนั้น กกต.มีมติในการประชุม ครั้งที่ 79/2557 วันที่ 16 ก.ค.57 รับทราบประกาศ คสช.ฉบับดังกล่าว และมีมติที่ประชุม กกต.ดังนี้ 1.กรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดการเลือกตั้งไปแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศผลเลือกตั้งภายในระยะเวลาตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 58/2557 ลงวันที่ 6 มิ.ย.57 นั้น ที่ประชุมเห็นว่าเป็นการจัดเลือกตั้งแล้วเสร็จก่อนมีประกาศ คสช.ฉบับที่ 85/2557 จึงมีมติให้พิจารณาเสนอประกาศผลเลือกตั้งให้ กกต.พิจารณาต่อไป 2.กรณี ผอ.กต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดเลือกตั้ง ตามมติ กกต.ครั้งที่ 63/2557 ลงวันที่ 28 พ.ค.57นั้น ตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ได้กำหนดให้ค่าธรรมเนียมการสมัครฯตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครจึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กกต.ที่ต้องพิจารณาเรื่องดังกล่าว สนง.กกต.จ.มุกดาหาร ขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กกต.จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 042-13680
จาก : สนง.กกต.จ.มุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

คืนความสุขให้ประชาชน ประเทศไทยปกครองโดยระบบ ......
จาก : คนหลังเขา ส่งข้อความเมื่อ : //

มึงจะเปิดเพลงดังๆไปทำถ้วยอะไรเนี่ย รำคาญ รบกวนชาวบ้าน จิตสำนึกดีๆน่ะ มีบ้างไหม? ขอสาปแช่งพวกนี้เลย
จาก : เบื่อมัน ส่งข้อความเมื่อ : //

นอกจากทำให้คนสัญจรผ่านไปมาเดือดร้อนแล้ว ยังมีพวกเปิดเพลงดังรบกวนชาวบ้านแถวนั้นอีกด้วย หน้าด้านกันจัง เห็นแต่ผลประโยชน์ตัวเอง(ทั้งคนได้รับค่าที่และคนมาขายของนั่นล่ะ) คนที่อนุญาตให้มาตั้งขายก็ไม่มีจิตสำนึกเลย เสียดายเป็นข้าราชการซะเปล่า ทำไมมาทำให้ประชาชนเดือดร้อน คงกินกันจนพุงกางทุกครั้งที่มีสินะ
จาก : เด็กปี2 ส่งข้อความเมื่อ : //

ข้างศาลากลาง เส้นวิวิธสุรการ บ่อยเหลือเกิน มาทีก็ทำให้คนผ่านไปมาเดือดร้อน ถนนก็แคบแล้ว ยังมาซ้ำเติมอีก วางของขายกินเลนไป1 แต่จริงๆ กินมาสองเลนนั่นแหล่ะ ตลาดราตรีอยู่ตรงนั้น ช่วงเย็นๆยิ่งแออัดกันเข้าไป ผ่านไปมาลำบาก จอดกันไม่มีระเบียบเลย แน่นไปหมด ไม่มีเทศกาลอะไรพอสมเหตสมผลมาขาย ก็มากันด้านๆเลย
จาก : ใครได้เงิน ค่าที่ขายของข้างศาลากลาง มาขายกันจัง ส่งข้อความเมื่อ : //

ทำไมต้องมาขายของกลางถนนประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการจราจร..แน่จริงทำไมไม่ปิดถนนขายไปเลย....ไม่รู้จะซื้อของพวกมันทำไม..ไม่กลัวรถชนตายเอารึ..ผลประโยนช์ทั้งนั้นไม่รู้ใครได้..วอนผู้ได้รับผลประโยนช์..ให้มีสามัญสำนึกบ้าง..ชาวเขาเดือดร้อน
จาก : คนรักมุกดหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

เรียนท่านนายช่างแขวงการทางมุกดาหาร ถนนเลี่ยงเมืองจากสี่แยกศูนย์ไหมไปโคกสุวรรณทำไมมันสร้างได้แย่มากครับท่าน ท่านได้เอาเงินหรือว่าวานเขาทำให้ฟรี ทำไมมันสร้างได้ทุเรศมากครับ ผิวจราจรหลุดร่อน เป็นหลุมเป็นบ่อ ขับรถตกหลุมทีเอวแทบหัก ท่านลองขับรถสำรวจดูบ้างนะครับ อย่ามัวแต่บริหารในห้องปรับอากาศ แถมแถวสี่แยกชลประทานมาแยกมาสด้า มีบ่อขยะชุมชนด้วย ท่านได้มองเห็นหรือไม่ ขอความกรุณาท่านได้สอดส่องดูแลหน่อยครับท่าน ก้อรู้กันอยู่นะครับว่างานรับเหมามันมีค่านู่นค่านี่ แต่อย่าให้ประชาชนต้องมารับบาปกับผลงานท่านเลยครับ ขับรถตกข้างถนนตายไปหลายหลายแล้ว จากผลงานน่าอดสูของท่าน ตรวจสอบได้ครับ ขอร้องครับ
จาก : ธงชัย ส่งข้อความเมื่อ : //

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก(ภาษาไทย) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา(หลักสูตร 3 ปี) สถานที่ศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ค่าสมัครคนละ 2,500 บาท ค่าเทอมตลอดหลัก คนละ 540,000 บาท (มีทุนให้กู้เรียน ตลอดหลักสูตร 3 ปี) เริ่มเรียนประมาณต้นเดือนสิงหาคาม 2557 (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) เงื่อนไขพิเศษสุดสำหรับบุคคลที่สมัครเข้าศึกษา -ตำรวจ ลดเหลือ 380,000 บาท -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลด 25 % - ทหาร ลด 25 % (MOU กับหน่วยงาน), 15 % กรณีเรียนด้วยตนเอง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร หรือติดต่อ ดร.อนิรุทธ คัมภ์ทวี โทรศัพท์ 089-2359183 หรือ ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น โทรศัพท์ 081-5447605
จาก : วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

555
จาก : 555 ส่งข้อความเมื่อ : //

อาเล็กภาพฝนตกน้ำท่วม ที่เอามาลง ดูอย่างไรก็รู้ว่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ก็ระบุลงให้ชัดเจนไปเลยว่า ฝนตกน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เกรงใจใครหรือครับ ถึงไม่กล้าพูดความจริง เป็นสื่อมวลชนต้องกล้านำเสนอความจริงซิครับ มันเรื่องธรรมดา ฝนตกหนักน้ำก็ต้องท่วม
จาก : คนมุก ส่งข้อความเมื่อ : //

ถูกตัดน้ำเวลา 17 น. เดือนร้อนมาก บิลเดือนแรกไม่มา เดือน สองมาวันหยุด ยังไม่จ่าย ยกมิเตอร์หนี คนในบ้านจะเดือนร้อนมั้ย ผู้จัดการลองดูนะ ถ้าไม่มีน้ำใช้สักวัน บ้านก็มีทั้งหลัง คนก็อยู่ เบอร์โทรก็มี ถูกปรับก็ยอม ทำมัยต้องวิ่งราวมิเตอร์ไปด้วย ปชช.เดือนร้อนครับ มีหลายหน่วยไม่จ่ายตามเวลาไมไม่กล้าตัด.....
จาก : ประชาชน ส่งข้อความเมื่อ : //

หัวข้อ : ท่าทรายศรีเผยมุกดาหารโพสโดย : ชาวบ้านทรายมูล ธาตุพนมวันที่ : 14 กรกฏาคม 2557, เวลา 07:30IP Address : 171.5.*.*รถบรรทุกท่าทรายศรีเผย มุกดาหาร ไปวิ่งทำลายถนนที่ห้ามรถบรรทุกวิ่ง สายบ้านทรายมูล-อุ่มเหม้า ธาตุพนม มาเป็นปี ถนนพังยับ ขอความกรุณาเลิกวิ่งเถอะ??????????????????? ? มันเลิกไม่ได้หรอก เพราะเป็นอาชีพ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนี่ซิ ถ้าไม่ทำงาน ไม่บังคับใช้กฎหมาย ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น ให้คนที่เขาทำงานมาอยู่แทนครับท่าน.
จาก : ชาวบ้าน ส่งข้อความเมื่อ : //

รถบรรทุกท่าทรายศรีเผย มุกดาหาร ไปวิ่งทำลายถนนที่ห้ามรถบรรทุกวิ่ง สายบ้านทรายมูล-อุ่มเหม้า ธาตุพนม มาเป็นปี ถนนพังยับ ขอความกรุณาเลิกวิ่งเถอะ
จาก : ชาวบ้านทรายมูล ธาตุพนม ส่งข้อความเมื่อ : //

อาเล็ก จะร้องเรียนโดยตรงกับ คสช มุกดาหาร จะร้องเรียนที่ไหน ขอเบอร์ หัวหน้าหน่วย ได้มั๊ยครับแก๊งปล่อยเงินกู้
จาก : อิทธิพล ส่งข้อความเมื่อ : //

เมื่อเช้าดูข่าวจับแก๊งปล่อยเงินกู้ ที่มุกดาหาร เต็มบ้าน เต็มเมืองไปหมด ไม่เห็นจัดการเลย พวกนี้มันไม่กลัวหรอก มันบอกจ่ายเงินให้ใครบางคนแล้ว
จาก : อิทธิพลมืด ส่งข้อความเมื่อ : //

ผอ.โรงเรียมุกดาลัย ช่วยปรับปรุงห้องเรียนเด็กหน่อยคะ โต๊ะเรียน เก้าอี้ ทุกอย่างโทรมมาก ดูอนาถา สงสารอนาคตของชาติที่ไปเรียน ร.ร.มุกดาลัย ผู้ปกครองไปส่งลูกตอนเช้ารบกวนเดินขึ้นไปดูหน่อยว่าลูกนั่งเรียนกันยังไง ชำรุด ทรุดโทรม
จาก : ผู้ปกครองนักเรียน ส่งข้อความเมื่อ : //

ของบริษัทอะไรครับ จะได้ไม่ไปใช้
จาก : กำลังตัดสินใจ ส่งข้อความเมื่อ : //

เรียนคุ นพสิทธิ์ วันที่ : 12 กรกฏาคม 2557, เวลา 11:30 IP Address : 1.1.*.* 2 วันมาแล้ว net ไม่เดิน หลุด ขาดต่อใหม่ ทีละหลายสิบครั้ง เมื่อสักครู่ก็เป็นอยู่ ทนไม่ไหว เลยมาร้องเรียน เพราะทำงานผ่าน net เมื่อใช้งานไม่ได้มีผลกับธุรกิจครับ 042615469
จาก : กำลังตัดสินใจ ส่งข้อความเมื่อ : //

2 วันมาแล้ว net ไม่เดิน หลุด ขาดต่อใหม่ ทีละหลายสิบครั้ง เมื่อสักครู่ก็เป็นอยู่ ทนไม่ไหว เลยมาร้องเรียน เพราะทำงานผ่าน net เมื่อใช้งานไม่ได้มีผลกับธุรกิจครับ 042615469
จาก : นพสิทธิ์ ส่งข้อความเมื่อ : //

ไฟส่องสว่างตรงแยกหน้าโรงเรียนคำสายทองวืทยา ดับมาหลายวันแล้ว แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อความปลอดภ้ยในชีวิตและทรัพย์สิน
จาก : คนในชุมชน ส่งข้อความเมื่อ : //

**เจ้าพ่อไม้พะยูงรายใหญ่ระดับประเทศ มีเงินหลายร้อยล้านบาท 1.เสี่ย น.เจ้าของโรงแรมมุกดาวิว 2.เสี่ยใหญ่ พ.บ้านติดกับมูลนิธิมุกดาหาร ให้ คสช.และ ปปง.ยึดทรัพย์ด่วน**
จาก : คนดีปราบคนชั่ว ส่งข้อความเมื่อ : //

ถ้ามีการโพสถึงแม่ค้าไม้รายใหญ่ของเมืองมุกดาหาร คนแรกเมียน้อย ผกก. กับ เมียคนใหญ่คนโตของเมืองมุกฯตุ ทีไรเห็นต้องรีบลบโพสทุกที่เลยครับ หรือคุณนายทั้ง 2 คน ซื้อโฆษณาเป็นรายเดือนครับ ตราบใดที่เมีย คนโต ยังทำอยู่อย่าหวังว่าไม้พะยึุงจะหมดไป
จาก : คนมุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

เก็นข่าวยึดทรัพย์พวกทำผิดแล้วดีใจครับ แจ่เมื่อไรจะถึง้เวลายึดทรัพย์เมียๆผู้ยิ่งใหญ่ที่หุ้นกันทำไม้พยุงจะโดนยึดทรัพย์เสียที เห็นแต่ตัวผัวไปแถลงข่าวยึดของคนอื่น
จาก : คนมุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

ท่าน บก.ขอดูข่าว เปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง วิลัยอาฃีพมุกด้วยคะ
จาก : จี้จะ ส่งข้อความเมื่อ : //

ช่วยด้วยค่ะ ถนนเสียหายมาก 4 หมู่บ้านเดือดร้อน เป็นระยะทางประมาณ 10 ก.ม. คือบ้านเกษตรสมบูรณ์ - บ้านโนนสว่าง - บ้านนาสองเหมือง - บ้านโนนสวรรนค์ ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เป็นถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาเชื่อมกันหลายหมู่บ้าน เป็นเส้นทางที่ใช้ชาวบ้านใช้ในการเดินทางไปติดต่อราชการ โรงพยาบาล ตลาด และที่สำคัญเป็นเส้นทางที่นักเรียนต้องใช้เดินทางไปเรียนโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอทุกวัน ขอความกรุณา มุกดาหารนิวส์ ได้ช่วยเหลือติดต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
จาก : ศุภาวรรณ ส่งข้อความเมื่อ : //

จาก : เพลงเพือรั้วของชาตื ส่งข้อความเมื่อ : //

ถ้าอยากให้ชื่นชมากกว่านิต้องตรวจสอบร้านขายแว่น เต้นท์รถ เจ้าของบ้านหลังใหญ่ๆปลูกให้คนใช้อยู่เมืองเล็กๆร้านขายแว่นขาวฟ้าเต็มเมือง เต้นท์รถเต็มเมือง มอเตอร์เก็บดอกวิ่งเหมือนจรวดเต็มจังหวัด
จาก : คนรักป่ายุบ้านปูน ส่งข้อความเมื่อ : //

น่าแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยว่า อยู่ที่ไหน จะได้หมดสิ้นไปจากมุกดาหาร ร่วมด้วยช่วยกันครับ
จาก : ปชช ส่งข้อความเมื่อ : //

เห็นข่าวยึดทรัพย์พวกเหลือบไม้กินชาติแล้วสะใจจริงๆอยากเห็นแบบรี้มานานละ เท่าที่ทราบยังมีอีกหลายเจ้ากวาดให้หมดๆนะครับท่าน เอาพวกขายหวย เปิดโต้ะบอลด้วยยิ่งดีครับทำจนร่ำจนรวยเห็นๆกันอยู่ อบายมุขจะได้หมดๆจากเมืองมุกซักที
จาก : ขอบคุณเจ้าหน้าที่จริงๆ ส่งข้อความเมื่อ : //

ไอ้พวกรถพ่วงขนทราย,รถปูนวิ่งขากลับตีรถเปล่าน่ะตัวร้่ายเลย เหยียบไม่ยั้ง พอมาวิ่งเส้นบายพาสไฟแดงถ้าฝ่าได้เป็นฝ่า
จาก : ด้วยคน ส่งข้อความเมื่อ : //

เรื่อง รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ วิ่งเวลากลางวัน ถนนสายชยางกูร ข วิ่งเร็วมากๆบริเวณหน้าขนส่ง แล้วก้อไม่ยอมเบรครถด้วยบีบแตรรถเสียงดังมาก แต่ละวัน แล้วก็เป็นเกือบจะทุกวัน ทั้งๆที่ทางเลี้ยงเมืองก็มี แต่ไม่ยอมไปวิ่งกัน ทำให้ชาวบ้านแถวนี้รำคาญเป็นอย่างมาก ขอความกรุณาแก้ปัญหาให้ด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง
จาก : 000 ส่งข้อความเมื่อ : //

เวรกรรมนะ
จาก : ปชช ส่งข้อความเมื่อ : //

โครงการสร้างคลองระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลคำชะอีผมไม่ทราบว่าผู้ว่าจ้างให้ผู้รับเหมาเบิกผิวจราจรทำไมทั้งๆที่ถนนก็ดีๆอยู่แล้วแน่อยู่แล้วรับน้ำหนักบรรทุก50-60ตันได้สบายๆแล้วมาขุดสร้างใหม่เพื่ออะไรงบนี้ 20 ล้านทำไมไม่เอางบนี้ไปซ่อมถนนหนองบง-หนองเอี่ยนทุ่งที่เสียหายอย่างหนักทำไมไม่เอาไปซ่อมเพราะอะไร...
จาก : ชาวอำเภอคำชะอี ส่งข้อความเมื่อ : //

ปชช
จาก : ปชช ส่งข้อความเมื่อ : //

โครงการสร้างคลองระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลคำชะอีเพื่อระบายน้ำออกไม่ให้ท่วมขังก็ดีอยู่หรอกแต่ที่ไม่ถูกต้องเห็นจะเป็นทางหลวง2042ผู้รับเหมาทำการเปิดหน้าผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกออกทำไมไม่ลาดทับใหม่เลยถนนมันแน่นดีอยู่แล้วแสดงว่าสร้างแล้วเสร็จเดี๋ยวก๊ขุดสร้างใหม่อยู่อย่างนี้ตลอดไม่ไปถึงไหนเลย..ไว้พิจารราด้วย
จาก : ฅนมุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

ให้เช่าบ้านเอื้ออาทรเดือนละ2,000บาท ซอย 9สนใจติดต่อ 085-0110880 คุณจ๊ะ
จาก : เจ้าของบ้านเช่าเอื้ออาทร ส่งข้อความเมื่อ : //

เห็นดีด้วยครับ
จาก : ชาวพุทธ ส่งข้อความเมื่อ : //

เป็นโครงที่ดีมากๆเลยครับ แต่อยากให้โครงการนี้ไปในที่ๆ กันดารสักหน่อยเพราะเห็นแต่ไปวัดที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ อยากให้ผู้ว่าไปวัดที่ยากจนหน่อยครับชาวบ้านเขาจะดีใจมาก
จาก : คนหนึ่ง ส่งข้อความเมื่อ : //

น้ำที่ไหลจากพัฒนาชุมชนไม่ใช่น้ำเสียแต่เป็นท่อประปาแตกแจ้งประปามาซ่อมแล้วอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมคิวที่ 54 คิวยาวมากๆๆค่ะ
จาก : พัฒนาชุมชน ส่งข้อความเมื่อ : //

เรียน คสช มุกดาหาร ช่วยกรุณาตรวจสอบด่านนาคำน้อยทางไปดอนตาลด้วย รถถูกต้องทุกอย่าง แตตำรวจจะยัดข้อหาน้ำหนักเกิน ทั้งที่ไม่เกิน และยังหน่วงเหนียว จนคนขับรถหิวข้าว กรุณาตรวจสอบด้วยขอรับ
จาก : ผ้สุจริต ส่งข้อความเมื่อ : //

เนื่องจากขับรถไปทำงานทุกวัน ต้องผ่านเส้นทางแยกหนองหอย สามแยกตรงนั่้นเป็นหลุมขนาดใหญ่กว่าเดิม ยิ่งรถสัญจรไปมา ทุกวันทำให้หลุมกว้างออก จะเลี้ยวรถต้องหลบหลุม วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลประชาชนด้วยครับ
จาก : นาคิน ส่งข้อความเมื่อ : //

ท่าน ผอ.พัฒนาชุมชนคงมองไม่เห็นน้ำที่ไหลออกจากสำนักงานของท่าน ทำไมมันมากมายเหลือเกิน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ผ่านไปมา ไม่ละอายใจบ้างหรือขอรับ ท่าน ผอ.
จาก : คน ตชด.ขอร้อง ส่งข้อความเมื่อ : //

เมื่อไหร่จะจัดการแก๊งเงินรายวันซะที
จาก : คนเมือง ส่งข้อความเมื่อ : //

จับพนันบอลโชว์นายจ่ายแล้วเงียบไม่มีรายละเอียดนี่อะไรกัน
จาก : คสชให้ความสุขหรือใครสุขกันแน่ ส่งข้อความเมื่อ : //

ตลาดสดนิคมสกปรก ช่วยมาดูแลที ราคาสินค้าก็แพงเกินมาตรฐานนะคะ
จาก : นิชารีย์ ส่งข้อความเมื่อ : //

เส้นทางขนไม้พยูงรถเจ้าที่เข้าไม่ได้เพราะไม่มีค่านำจับนั่งให้หมูเข้าปากไม่ไม้ต่อไ้ม้พยูงแข็งนะ
จาก : บ้านปูน ส่งข้อความเมื่อ : //

มีบ้านเอื้ออาทรว่างให้เช่ารึเปล่าค่ะ เดือนล่ะเท่าไหร่
จาก : 2537 ส่งข้อความเมื่อ : //

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการจับไม้พะยูง ท่านไม่ต้องไปวิ่งไล่จับให้เสียเวลา และบางครั้งอาจเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่เพราะรถชนหรอกครับ ให้ไปดักสกัดที่ท่าน้ำชุมชนบ้านนาโป บ้านสงเปลือย และบ้านบางทรายใหญ่/น้อย รับรองขบวนการลักลอบค้าไม่พะยูงจะหมดไปร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าสถานที่นำไม้มามีมากมายกว้างใหญ่หลายสถานที่มาก แต่ว่าสถานที่ส่งมีแค่ที่กล่าวมาข้างต้นนี่แหละท่านเอ๋ย หากว่าท่านจะจับจิงๆนะ แค่นี้แหละ เออ มีอีกเรื่องไฟส่องข้างทางเข้าบ้านคำผักหนอก บ้านนาโป และบ้านโคกสูง โดนกลุ่มพ่อค้าไม้พะยูงยิงแตกให้เจ้าหน้าที่รีบมาติดตั้งด่วนด่วนขโมยชุมนัก
จาก : คนดี ส่งข้อความเมื่อ : //

คงจะทะยอยจับมั้ง ใจเย็นๆ มีอีกที่ไหน แนะนำให้ท่านทราบเลยครับท่าน
จาก : อยากรู้ ส่งข้อความเมื่อ : //

เรื่องจับตู้ม้าของเจ้าหน้าที่ สงสัยจังทำไมจับได้ไม่กี่ตู้ ในเขตเมืองมุกมีไม่น้อย ปาหี่หรือป่าวคับท่าน
จาก : คนมุกนี่แหละ ส่งข้อความเมื่อ : //

...ขอขอบคุณ คณะคสช.ที่รีบดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจำนำข้าวแก่พี่น้องชาวนาของกระผม และขออโหสิกรรมให้กับพวกคนที่ทำให้ชาวนาลำบากแสนสาหัสจากโครงการนี้! สัตว์โลกคงจะดำเนินไปตามกรรม...
จาก : ...ลูกชาวนา... ส่งข้อความเมื่อ : //

เออหวะ
จาก : 55 ส่งข้อความเมื่อ : //

ไฟส่องสว่างเส้นทางของชุมชนอนุรักษ์บำรุง ไฟฟ้าดับมาจะ2อาทิตย์แล้วผู้สัญจรไปมา ณ ตอนนี้ลำบากมากเพราะเส้นทางนั้นเปลี่ยวอยู่แล้วอยากรบกวนท่่านผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องช่วยดุแลเรื่องนี้ด้วย จัก ขอบพระคุณยิ่ง
จาก : ผู้ใช้เส้นทาง ส่งข้อความเมื่อ : //

ขอบคุณหัวหน้าอดุลย์เทศบาลเมืองมุกดาหาร ที่ประสานงานกับตำรวจให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ขอบคุณอย่างจริงใจ และขอเป็นกำลังใจการปฎิบัติงานครับ.
จาก : ชาวมุก ส่งข้อความเมื่อ : //

ตามที่ท่านคนหลังเขาได้กรุณาแจ้งว่าว่ามีรถ๑๐ล้อจอดกีดขวางการสัญจรบริเวณแยกเมืองใหม่ติดร้านข้าวต้มตองสามเกรงว่าจะเกิดอันตรายนั้นเทศบาลเมืองมุกดาหารโดยผมนายอดุล ศิริมันต์ ตรวจสอบแล้วจริงตามที่ท่านแจ้งมาจึงได้เรียนประสานท่านผู้กำกับ สภ.เมืองมุก เพื่อทราบ และท่านได้สั่งการให้จนท.ตำรวจดำเนินการแล้ว..
จาก : นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันฯ ทม.มุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

ถนนสี่แยกเข้าโรงเรียนงานน้ำตาล และสามแยกหนองหอย เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อมาก ยาก และอันตรายต่อผู้ใช้รถ ใช้ถนน อยากขอความกรุณา ผู้หลัก ผู้ใหญ่ หรือผู้รับผิดชอบมาดูแลประชาชนของท่านด้วย ที่สำคัญเป็นถนนที่มีประชาชนจาก 7 จังหวัด ที่ทุกๆ อาทิตย์ จะต้องมาส่งลูกหลานเข้าเรียน จะทำให้เค้าคิดว่าท่านไม่เอาใจใส่ประชาขนนะคะ
จาก : ชาวมุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

ช่วงคอขวด กม.0 ถมุก-ดอนตาล ไฟส่องสว่างริมถนนไม่ติดมาจะเป็นเดือนแล้วทำไมไม่มีหน่วยงานมาแก้ไขหรือว่าต้องให้ไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนก่อน ?
จาก : คอขวด กม.0 ส่งข้อความเมื่อ : //

เขาบังคับให้คุณไปกู้เหรอะครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นจัดการเลย
จาก : ขัดตา ส่งข้อความเมื่อ : //

เมื่ิไหร่ คสช.มุกดาหาร ตำรวจ ปกครอง จะจัดการกับแก็งเงินกู้รายวัน ที่เต็มบ้่านเต็มเมืองอยู่ขณะนี้ แต่คงยากเพราะ.........
จาก : คนมุก ส่งข้อความเมื่อ : //

กกต.มีมติขยายเวลาการยื่นบัญชีรายรับ รายจ่าย การเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ว.ที่จัดการเลือกตั้งไปเมื่อ 30 มีนาคม 2557 จากเดิมที่กำหนดให้ยื่นบัญชีรายรายรับรายจ่ายภายใน 90 วัน นับแต่วัน เลือกตั้งซึ่งเดิมครบกำหนดใน 28 มิถุนายน ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 30 วัน เป็นวันที่ 28 กรกฎาคม หากผู้สมัคร ส.ว.รายใด ไม่ยื่นรายการค่าใช้จ่ายต่อ กกต. ภายใน เวลาที่กำหนดหรือยื่นหลักฐานไม่ครบถ้วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน4หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี และถ้าสมุห์บัญชีผู้ใด จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครคนใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กกต.กำหนดไว้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท และให้ ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี และห้ามเป็นสมุห์บัญชีเป็น เวลา 5 ปี จึงประชาสัมพันธ์ผู้สมัคร สว.จ.มุกดาหาร และสมุห์บัญชีของผํ้สมัคร สว.จ.มุกดาหาร ทราบโดยทั่วกัน
จาก : สนง.กกต.จ.มุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

เห็นเด็กคุยกันลั้นเฮียแหลมซะอย่างใครจะทำไมมีสท.หัวหงอกดูแลมิใช่หรือ
จาก : ผู้ใช้ถนนทุกเช้าเย็น ส่งข้อความเมื่อ : //

สี่แยกไฟแดงเมืองใหม่ หน้าร้านข้าวต้มตองสาม มีรถสิบล้อจอดตอนเช้าเลยไปถึงหน้าโรงสี ถ้าจะให้ดีช่วยดูอีกที่นะ เพราะตอนเช้าชั่วโมงเร่งด่วน เป็นคอขวด รถติดมาก
จาก : คนหลังเขา ส่งข้อความเมื่อ : //

ขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าเทศกิจทุกท่านที่ช่วยจัดระเบียบป้ายโฆษณา ไม่หวาดเสียวแล้วครับ
จาก : ชาวมุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

ตามที่ท่านประชาชนได้โพสข้อความการติดป้ายโฆษณากีดขวางทางเท้าและบดบังการมองเห็นตามทางแยกเวลาเลี้ยวรถนั้น วันนี้ได้จัดชุดเทศกิจตรวจสอบและทำความเข้าใจกับเจ้าของป้ายแล้วครับ..แถวๆตั้งแต่แยก กม.๐ ถึงแยกโฟโมสเจ้าของป้ายรับทราบและจะให้ความร่วมมือครับ.ขอขอบคุณเจ้าของป้ายมา ณ โอกาสนี้ครับ
จาก : นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันฯ ทม.มุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

เทศบาลทำงานอย่างนี้ยอดเยี่ยมครับ ยังมีอีกหลายที่ครับ ถ้าอยากให้เมืองมุกดาหารเราน่าอยู่ และสวยงาม คงต้องเหนื่อยอีกเยอะครับ (ฟุตบาท) มีคนเห็นแก่ตัวเยอะครับ
จาก : ยอดเยี่ยมครับ ส่งข้อความเมื่อ : //

ขอขอบคุณท่านนายกเทศบาลเมืองมุกและหัวหน้าอดุลย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ไปแจ้งเจ้าของปั้ม และเขาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอบคุณทุกฝ่ายด้วยใจจริงครับ จาก ไทยมุก
จาก : ไทยมุก ส่งข้อความเมื่อ : //

ตามที่ท่านประชาชนได้แจ้งว่ามีการติดป้ายโฆษณาบนทางเท้าหน้าปั้มนำ้มันบริเวณหน้าร.ร.มุกดาหารไม่มีทางเดินนั้น เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนายอดุล ศิริมันต์ พร้อม จนท.งานเทศกิจ ได้ไปตรวจสอบและทำความเข้าใจกับเจ้าของป้าย(ผจก.ปั้มนำ้มัน)และได้เก็บป้ายออกแล้วครับ..ขอบคุณท่านมากที่แจ้งมา..
จาก : นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันฯ ทม.มุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

ตอนนี้เข้าฝน ถนนสามแยกหนองหอยเป็นหลุม เป็นบ่อ ลึก ไม่จำเนต้องหลบหลีกเพราะหลุมใหญ่ อยากขอความกรุณาหน่วยงานหรือ อบจ มาช่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชน อย่าให้เกิดการสูญเสียแล้วถึงออกมาแสดงความรับผิดชอบ หรือหาเสียงสร้างภาพ
จาก : ผุ้ใช้ถนน ส่งข้อความเมื่อ : //

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูหน้าปั้มน้ำมันติดกับโรงเรียนมุกดาหาร ตั้งป้ายโฆษณาเต็มฟุตบาทแล้วจะเดินยังงัยครับ
จาก : ประชาชน ส่งข้อความเมื่อ : //

อยากจะเสนอให้ทางเทศกิจไม่ต้องให้แม่ค้าขายของเพราะว่าถนนมันแคบมากเลยกลัวจะเกิดอุบัติเหตุกับเด็ก..และเวลาขับรถจะลำบากมากๆๆเลยเห็นใจคนขับรถหน่อยจะขอบพระคุณเป็นอย่างมาก
จาก : ผู้ปกครอง ส่งข้อความเมื่อ : //

เทศบาลเมืองมุกดาหาร/โดยท่านสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์/นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้มอบนโยบายให้นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันฯจัด จนท.เทศกิจ บริการงานจราจรช่วงชั่วโมงเร่งด่วนหน้า ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร/การจัดระเบียบแม่ค้ารับทราบครับ.จะขอความร่วมมือกับแม่ค้าตามที่ท่านเสนอครับ..
จาก : นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯทม.มุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

สร้างบ้านไม้หลังใหญ่ 2-3 หลังที่หน้าวัดบรรพต ถ.มุก-ดอนตาล หลายครั้งที่เห็นเอารถทางราชการขนไม้ และก็เห็นกองไม้เต็มใต้ถุนบ้าน อยากรู้จังว่าเขาเป็น ตร.หรือ เจ้าของส่วนป่ากันแน่ ช่วยบอกหน่อย
จาก : ชาวบ้านธรรมดา ส่งข้อความเมื่อ : //

ขอบคุณเทศกิจที่ออกไปโบกรถหน้าร.ร ขอออกความเห็น ที่ขายของหน้าร.ร อำนาจเต็มอยู่กับเทศกิจ ท่านจัดระเบียบหน่อย ให้ขายฝั่งเดียวก็พอ (ตอนเช้า)เด็กๆจะได้ไม่วิ่งข้ามไปมา ขอบคุณครับ
จาก : สายตายาว ส่งข้อความเมื่อ : //

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศกิจและตำรวจจราจรวันนี้ ที่มาดูแล การจราจรที่หน้าโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ทำให้การจราจรคล่องตัวดี
จาก : ผู้ปกครอง ส่งข้อความเมื่อ : //

ถนนสามแยกหนองหอยเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่ออีกแล้ว ขอวอนผู้เกี่ยวข้องช่วยดูแลสวัสดิการความปลอดภัยของประชาชนด้วย อย่าให้ต้องรอถึงเทศกาลการเลือกตั้ง
จาก : ชาวมุก ส่งข้อความเมื่อ : //

ไฟส่องสว่างริมถนนไม่ติดถนนมืดมากๆ ช่วงแยก กม.0 ถึงศูนย์บริการฮอนด้า ถ.มุก-ดอนตาล การไฟฟ้ามาดูให้ด้วยนะครับ
จาก : กม.0 ส่งข้อความเมื่อ : //

คุณมุกดาหาร เบิกคนมุก เลิกเล่นหวยใต้ดิน จริงหรือ ทหารเขาไม่โง่ ไปหรอกเขา เดี๋ยวโดนเรียกไปรายงานตัวนะ ข้อหาให้ ข้อมูลเท็จ กู้เงินรายวัน วิธีแก้อย่ากู้ซะ
จาก : ผู้รู้มา ส่งข้อความเมื่อ : //

ประชาชนเลิกเล่นหวยใต้ดิน แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลยังขายเกินราคา คสช.ด้วยด้วย
จาก : มุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

เข้าใจว่าทางโรงเรียนเป็นผู้จัดหาหนังสือเรียนให้ตามนโยบายรัฐเรียนฟรี แต่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร(ระดับประถม) ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบหาซื้อหนังสือเอง หนังสือขาดตลาด เด็กงอแง พ่อแม่ปวดประสาท
จาก : ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถม ส่งข้อความเมื่อ : //

เมื่อคืน ทหาร ร่วมกับ ตำรวจ เข้าจับกุมหวยเถื่อน สุดยอดเลยครับ กำลังรอดูว่าจะจัดการแก๊งเงินกู้นอกระบบเมื่อไหร่
จาก : คนมุก ส่งข้อความเมื่อ : //

เมื่อคืน ทหาร ร่วมกับ ตำรวจ เข้าจับกุมหวยเถื่อน สุดยอดเลยครับ กำลังรอดูว่าจะจัดการแก๊งเงินกู้นอกระบบเมื่อไหร่
จาก : คนมุก ส่งข้อความเมื่อ : //

จะแจ้งทหารที่ศาลากลางจับได้มั๊ยแก๊งปล่อยเงินกู้
จาก : คนมุก ส่งข้อความเมื่อ : //

กำลังรอดูอยู่ว่ามุกดาหารเมื่อไหร่จะทลายแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ ถ้าจับแล้วจัดแถลงข่าวเหมือนจับกุมยาบ้า กับไม้พยุงด้วยนะครับ
จาก : แมวมอง ส่งข้อความเมื่อ : //

เห็นข่าวจังหวัดอื่น ตำรวจร่วมกับทหาร จับแก๊งปล่อยเงินกู้รายวัน ที่มุกมีเยอะมากช่วยจัดการด้วยครับ
จาก : คนมุก ส่งข้อความเมื่อ : //

กราบเท้า คุณลุงผู้ว่ามุกดาหาร คุณลุง คสช มุกดาหาร คุณลุงผู้บังคับการมุก ตอนนี้ครอบครัวหนูได้รับความเดือดร้อนจากนายทุนปล่อยเงินกู้รายวันที่ปล่อยเงินกู้ในจังหวัดมุกดาหาร และตามอำเภออื่นใกล้เคียง พ่อกับแม่ต้องทะเลาะกันทุกวัน บางวันไม่มีเงินจ่ายให้เขา ก็ถูกเขาบังคับขู่ ขอให้คุณลุงดำเนินการปราบปราบพวก
จาก : เด็กน้อย ส่งข้อความเมื่อ : //

ถนนสายบ้านดอน-นาแพงยาวประมาณ1ก.ม. เขต อ.หว้านใหญ่ ผ่านหลายโครงการนานหลายปี ไม่มีการพัฒนา เป็นทางหลวงชนนบทชาวบ้านผู้สรรจญลำบากมากฤดูฝนเละ เป็นถนนที่จำเป็นและไกล้ในการเดินทางของชาวบ้านหลายหมู่บ้าน ขอความเมตตาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการให้เสร็จด้วยคับ รอมาหลายปีมาก
จาก : เด็กบ้านนอก ส่งข้อความเมื่อ : //

เรารักบ้านเกิด
จาก : มุกดาหาร ส่งข้อความเมื่อ : //

จะกลับมุกแต่ติดเคอร์ฟิวไมทราบว่ารอบกลางคืนรถทัวเปิดบริการปกติหรือไม่ ถ้าถึงบ้านตีสามตีสี่จะโดนจับข้อหาเพ่นพ่านไหมนี่
จาก : คนมุกไกลบ้าน ส่งข้อความเมื่อ : //

จากโครงการของรัฐบาลแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้โลกทัศน์ ซึ่งเริ่มโครงการเมื่อ 2 ปีที่แล้ว จนถึงตอนนี้เด็กเลื่อนชั้นขึ้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้ว เด็กก็ยังไม่สามารถนำแท็ปเล็ตมาเล่นได้ อยากฝากถึงคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ช่วยตรวจสอบด้วย
จาก : ผู้ปกครองนักเรียน ส่งข้อความเมื่อ : //

ขอให้คณะ คตส.จัดการกับพวกปล่อยเงินกู้รายวันที่ปลล่อยเงินกู้รายวันที่เข้ามาขูดรีดชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านมาก
จาก : คนมุก ส่งข้อความเมื่อ : //

ช่วงระยะเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้มีขโมยในรูปแบบผู้รับเหมาสร้างข่ายสายโทรศัพท์ กลางวันรับจ้างดึงสายโทรศัพท์ กลางคืนออกขโมยสายเคเบิ้ลของ ทีโอที ถ้าใครพบเห็นช่วยแจ้งทาง ตำรวจด้วย หรือแจ้ง ครส.ยิ่งดี ทาง ทีโอที มีรางวัลนำจับด้วย แจ้งได้ที่หมายเลข 042-611911 ตลอด24ชม.ขอบคุณคร้าบ..
จาก : เกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์ ส่งข้อความเมื่อ : //

นายสุรพล ตุยาสัย อายุ 55 ปี บ้านเดิมอยู่กันทรารมย์ ศรีสะเกษ มาทำงานที่มุกดาหารช่วงแรกอยู่แถวแก่งกะเบา ตอนนี้ได้ข่าวว่าไปทำงานเป็น รปภ.ที่คำชะอี ญาติตามหาถ้าใครพอรู้จักให้แจ้งเจ้าต้วติดต่อทางบ้านด้วย ไม่มีรางวัลให้นะคร้าบ..
จาก : เกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์ ส่งข้อความเมื่อ : //

ทดสอบ
จาก : ทดสอบ ส่งข้อความเมื่อ : //