การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
106 .เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์
0-4261-1873 , 0-4261-1187
 


นายพิทักษ์ชัย วรสุข
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร


ไฟฟ้าสว่างทั่วทิศ สร้างเศรษฐกิจทั่วไทย
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร

 

ภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร

          การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมมาตรฐานของความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ โดยการจัดหาผลิต ส่ง จำหน่าย และให้บริการทางด้านพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า ทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

          เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการทางด้านพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอ ทันตามความต้องการและเชื่อถือได้ โดยเน้นทางด้านบริการผู้ใช้ไฟฟ้า ความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานของคุณภาพราคาที่เหมาะสม การบริการที่เป็นเลิศ และมีระบบที่ปลอดภัย

    ………………………………………………………………………………………….

 

เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( กฟภ.)

Provincial Electricity Athority
 

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภค ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2503 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2503 มีภาระหน้าที่หลัก คือ การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเขตจำหน่าย 73 จังหวัด ทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายบริการด้านกระแสไฟฟ้าได้จำนวน 67,446 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99 จากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 68,162 หมู่บ้านเหลือเพียง หมู่บ้านเกิดใหม่จำนวน 716 หมู่บ้าน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งดำเนินการขยายเขตต่อไป

 

เป้าหมายในการดำเนินงาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

            1. ปรับปรุงการจัดหาและการบริการพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพปลอดภัย มีความมั่นคงสม่ำเสมอ เชื่อถือได้ เพียงพอรวดเร็วทันแก่ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

            2. พัฒนากิจการด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เลี้ยงตนเองได้ มีกำไรพอสมควร ตลอดจนมีเงินทุนเพียงพอแก่การขยายงาน

            3. พัฒนาการบริหารองค์การ การบริหารงานบุคคลและการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด       
ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบเป็น 4 ภาค 12 เขตดังนี้

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            1. สำนักงานการไฟฟ้า เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (.1) เลขที่ 92 .ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ อุดรธานี , หนองคาย , ขอนแก่น , เลย , สกลนคร , นครพนม , และหนองบัวลำภู

            2. สำนักงานการไฟฟ้า เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( .2) เลขที่ 195 .เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ อุบลราชธานี , ยโสธร , ร้อยเอ็ด , กาฬสินธิ์ , มหาสารคาม , ศรีสะเกษ , มุกดาหาร , อำนาจเจริญ

            3. สำนักงานการไฟฟ้าเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( .3) เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 .มิตรภาพ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา , ชัยภูมิ , บุรีรัมย์ , สุรินทร์

 

ภาคเหนือ

            1. สำนักงานการไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ ( .1) เลขที่ 208 .เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ , แม่ฮ่องสอน , ลำพูน , ลำปาง , เชียงราย , พะเยา

            2. สำนักงานการไฟฟ้าเขต 2 ภาคเหนือ ( .2) เลขที่ 350/9 หมู่ที่ 3 กม.ที่ 5 .พิษณุโลก – วังทอง ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในเขตความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ พิษณุโลก , พิจิตร , ตาก , กำแพงเพชร , สุโขทัย , แพร่ , น่าน , อุตรดิตถ์

            3. สำนักงานการไฟฟ้า เขต 3 ภาคเหนือ ( .3) เลขที่ 13 .พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ควบคุมการดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ ลพบุรี , สิงห์บุรี , เพชรบูรณ์ , นครสวรรค์ , อุทัยธานี , และชัยนาท

 

ภาคกลาง

            1. สำนักงานการไฟฟ้าเขต 1 ภาคกลาง (.1) เลขที่ 46 หมู่ที่ 6 .สายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา , อ่างทอง , ปทุมธานี , สระบุรี , นครนายก , ปราจีนบุรี , สระแก้ว

            2. สำนักงานการไฟฟ้าเขต 2 ภาคกลาง (.2) เลขที่ 47/1 หมู่ที่ 3 .เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ ชลบุรี , ฉะเชิงเทรา , ระยอง ,จันทบุรี , และตราด

            3. สำนักงานการไฟฟ้าเขต 3 ภาคกลาง (.3) เลขที่ 242/15 .25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครปฐม , สมุทรสาคร , สุพรรณบุรี , กาญจนบุรี

 

ภาคใต้

            1. สำนักงานการไฟฟ้าเขต 1 ภาคใต้ (.1) เลขที่ 360 .ราชดำเนิน ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร และระนอง

            2. สำนักงานการไฟฟ้าเขต 2 ภาคใต้ (.2) เลขที่ 167 .สายเอเชีย ต.นาสาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในเขตความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช , ตรัง , กระบี่ , สุราษฎร์ธานี , ภูเก็ต , พังงา

            3. สำนักงานการไฟฟ้าเขต 3 ภาคใต้ (.3) เลขที่ 59/27 .สิโรรส ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 95000 ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , สงขลา , สตูล , พัทลุง

 

นโยบายด้านการบริการ

 

        ภารกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งเน้นและมีเป้าหมายสูงสุดคือการให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการดำเนินการดังนี้

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  โดยเน้นให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว เช่น

การเปิดบริการให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดปทุมธานี ชำระค่าไฟฟ้าได้ที่จะรับจ่ายเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีสัญลักษณ์ Pay Point อาทิ เช่น ร้านเวิลด์มีเดีย เอเอ็มพีเอ็ม ปั๊มปตท. ห้างเซ็นทรัล ห้างเชฟเซ็นเตอร์ และอื่น ๆ

        การเปิดบริการช่วงพักกลางวันทั่วประเทศ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อขอรับการบริการจากสำนักงานการไฟฟ้าทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 . โดยไม่มีช่วงพักกลางวัน

การบริการติดตั้งมิเตอร์และจ่ายไฟ แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ที่มีระบบจำหน่ายอยู่แล้ว

การบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง มีหน่วยรับแก้ไขกระแสไฟฟ้าประจำอยู่ที่สำนักงานการไฟฟ้าใกล้บ้านท่าน

        การบริการเสริมหลังติดตั้งมิเตอร์และจ่ายไฟ เช่น การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน เช่น หม้อแปลง รีเลย์ สวิตซ์เกียร์ การให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  บริการฉนวนครอบสายไฟฟ้าและฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง บริการทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า บริการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่ดับไฟฟ้า

        การบริการเสริมพิเศษ จัดหน่วยเคลื่อนที่ในวันหยุดทำงานราชการหรือโอกาสพิเศษ เพื่อให้บริการรับคำร้องขอใช้ไฟ ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย

เพิ่มความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ใช้ใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องและเพียงพอ ได้มีการดำเนินการดังนี้

        สร้างสถานีไฟฟ้าเพิ่ม  เพื่อลดปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก ไฟกระพริบและไฟฟ้าดับ

        ปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

        วางแผนจัดทำโครงการติดตั้งศูนย์สั่งการจ่ายไฟด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อลดระยะเวลากระแสไฟฟ้าขัดข้อง

    การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

        ได้จัดทำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารบริการประชาชนที่สำนักงานกลางกรุงเทพฯ และในปี 2543 – 2544 จะขยายศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนี้ไปยังสำนักงานการไฟฟ้าเขต 12 แห่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด และอำเภอทั่วประเทศ

 

        ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ระบบจำหน่ายในชุมชนได้ ดังต่อไปนี้

 

            1.ให้ข้อมูลและนำสำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดำเนินการสำรวจจัดทำแผนผังออกแบบ เพื่อจะก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ชุมชนของท่าน

            2.ให้ความร่วมมือในการตัดต้นไม้หรือตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางแนวเสา-สายไฟฟ้า และจุดปักเสาไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอย่าปลูกต้นไม้ยืนต้นใกล้แนวสายไฟฟ้า

            3. ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดจ่ายไฟฟ้าแล้ว หากพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใดเกิดชำรุด ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ เพื่อให้มาแก้ไขด่วน

            4.ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฯ ซ่อมแซมเสาสายไฟฟ้าที่เกิดการชำรุด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและจ่ายไฟฟ้ากลับคืนอย่างรวดเร็ว

            5. แนะนำประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในชุมชนของท่าน ไม่ให้กระทำการใด ๆ กับ เสา-สายไฟฟ้า อันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าหรือบุคคลอื่น หรือ ตัวผู้กระทำเอง

            6. เสา-สายไฟฟ้า ที่ได้ก่อสร้างขึ้นเป็นสมบัติของชาติ โปรดช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้ถูกโจรกรรม ซึ่งจะทำให้เกิดไฟฟ้าดับได้…

BACK-กลับหัวข้อเรื่อง