ประวัติศิลปินพื้นบ้านจังหวัดมุกดาหาร

     1.หมอลำ ผมหอม สกุลไทย ราชินีหมอลำผญา ต้นกำเนิด 145 หมู่ 3 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โทร.042-613388 มือถือ 08-7858-3129 

     2.หมอลำบุญล้อม พิกุลศรี ราชินีหมอลำภาคอีสาน

     3.หมอลำโชคชัย แสนเจริญ ราชาหมอลำพื้นบ้านมุกดาหาร

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า